Aanpassing algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen

Terug naar overzicht

Met het ministerieel besluit van 23 december 2014 wordt vanaf 1 januari 2015 enerzijds de bestaande regelgeving omtrent de vrijstelling van de ventilatie-eisen voor hoogspanningscabines, ruimtes voor persluchtinstallaties, technische ruimtes voor luchtgroepen, koelcellen en tochtsassen geschrapt en anderzijds de regelgeving betreffende afwijkende EPB-eisen verruimd voor de landbouwsector.

De volgende ruimtes worden vrijgesteld van de ventilatie-eisen zoals opgenomen in bijlage X van het Energiebesluit van 19 november 2010:

  • verblijfsruimtes voor dieren
  • ruimtes voor energie-intensieve bewaring van plantaardige producten
  • ruimtes voor energie-intensieve productie van plantaardige producten

Landbouwgebouwen met lage energiebehoefte zijn vrijgesteld van alle geldende EPB-eisen vermeld in het Energiebesluit van 19 november 2010.

Conform het ministerieel besluit worden verder ook nog afwijkingen toegestaan van bepaalde EPB-eisen opgenomen in het Energiebesluit van 19 november 2010 voor de nieuwbouw, renovatie en functiewijziging van:

  • serres voor warme teelten
  • gebouwen voor energie-intensieve productie-, bewaring of primaire behandeling van plantaardige producten
  • varkens- en pluimveestallen

De aangifteplichtige zal gebruik kunnen maken van de financiële ondersteuningsmaatregelen waarvoor hij voor de naleving van de EPB-eisen in aanmerking komt, in het bijzonder van de steunmaatregelen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw.

De reeds gekende afwijkingen van bepaalde EPB-eisen voor tennishallen vervaardigd uit zeildoeken blijven behouden.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten