BBT – omzetting voor grote hoeveelheden organisch-chemische producten (voorontwerp 8/2/2019)

Terug naar overzicht

Het voorontwerp over de omzetting van de BBT-conclusies voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten werd gepubliceerd op 8 februari 2019 door de Vlaamse Regering.  Het gaat om een omzetting van een Europese richtlijn rond industriële uitstoot: de Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPVB) richtlijn. De BBT-conclusies vormen het ijkpunt voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden voor GPBV-installaties. Met de omgevingsvergunning en door de invoering van titel III van het VLAREM verzekert de Vlaamse overheid dat GPBV-installaties de beste beschikbare technieken toepassen.

Dit voorontwerp wijzigt:

Bijlage 1 van titel II van VLAREM

Raffinaderijen van aardolie zijn in de indelingslijst opgesplitst over de rubrieken 1.1 en 20.1.2. De formulering van de rubrieken wordt aangepast, zodat de GPBV-activiteit enkel nog gevat wordt onder de rubriek 20.1.2

Titel III van VLAREM

Artikel 3.9.3.2. en 3.9.4.1 worden kleine wijzigingen aangebracht

Aan deel 3 “Sectorale Milieuvoorwaarden” wordt een hoofdstuk 3.13, dat bestaat uit artikel 3.13.1.1 tot en met 3.13.12.1.6 toegevoegd, dat luidt als volgt: “Hoofdstuk 3.13. Productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten

 • Afdeling 3.13.1 Toepassingsgebied en definities
 • Afdeling 3.13.2 Algemene bepalingen
 • Afdeling 3.13.3 Productie van lagere olefinen
 • Afdeling 3.13.4 Productie van aromaten
 • Afdeling 3.13.5 Productie van ethylbenzeen en styreenmonomeer
 • Afdeling 3.13.6 Productie van formaldehyde
 • Afdeling 3.13.7 Productie van ethyleenoxide en ethyleenglycolen
 • Afdeling 3.13.8 Productie van fenol
 • Afdeling 3.13.9 Productie van ethanolaminen
 • Afdeling 3.13.10 Productie van tolueendiisocyanaat en methyleendifenyldiisocyanaat
 • Afdeling 3.13.11 Productie van ethyleendichloride en vinylchloridemonomeer
 • Afdeling 3.13.12 Productie van waterstofperoxide  
Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten