BOVA ENVIRO+ begeleidt Columbiaanse uitwisseling samen met Broederlijk Delen

Terug naar overzicht

BOVA ENVIRO+ begeleidt Columbiaanse uitwisseling samen met Broederlijk Delen

In het kader van onze lidmaatschap bij THE SHIFT – Belgische netwerk voor duurzaam ondernemen – wil BOVA ENVIRO+ bijdragen tot duurzaam ondernemen.


BOVA ENVIRO+ wil via haar dienstverlening haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en een bijdrage leveren tot het evenwicht tussen People, Planet & Profit.
Zo gaan we ondermeer samen met Broederlijk Delen een koffiestop organiseren op vrijdag 4 maart 2016 in ons kantoor te Roeselare, vanaf 8u tot 10u.

Daarnaast hebben we samen met Broederlijk Delen een bezoek georganiseerd bij de steenbakkerij van Wienerberger te Kortemark.
Van 16 tot 23 februari is Marcela, een jonge Colombiaanse juriste, op bezoek in Torhout.
Ze werkt onder andere rond de bedreigingen van het grondgebied (illegale mijnbouw) in haar moederland, en vertegenwoordigt de stem van de bevolking.
Zij is geïnteresseerd in het Vlaams vergunningstraject en hoe alles met de gepaste milieumonitoring gebeurt.

Samen met de milieucoördinator Jan Van Meirhaeghe, van Wienerberger, voor de groeves en ontginningen, werd op vrijdag 19 februari een bezoek georganiseerd aan de kleiontginning te Kortemark.

Enkele opvallende verschillen tussen Vlaanderen en Zuid-Amerika kwamen toch wel aan het licht:

  • Zo is de eigendommenstructuur in Columbia niet stringent op papier geregeld (cfr. Ons kadasterplan)
  • De ondergrond is wel vanaf 10m diepte eigendom van de staat.
  • Beslissingen tot ontginningen komen ad hoc en worden direct toegepast.
  • Mijnbouw op steenkool en goud zijn de meest voorkomende ontgravingen.
  • De verplichting tot het opstellen van een milieu-effectenrapport en lijvige miieuvergunning zijn ook in Columbia een verplichting.

Meestal blijft dit bij theorie en wordt in de praktijk weinig milderende maatregelen toegepast.

Zij was dan ook verrast om te zien hoeveel inspraak de bewoners, burgers en adviesverlenende overheden hebben.
We staan er soms niet bij stil, maar bij het geheel proces van (delfstoffen)plan tot vergunning, worden er wel zeker 3 à 4 openbare onderzoeken georganiseerd.
Zelfs voordat er een spade in de grond gestoken wordt, moet er dan nog verplicht een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden.

À propos: in Kortemark werd een groeve van een 20-tal ha bezocht, in Columbia is de grootste ontginning gelegen op een oppervlakte van 13.000 ha.


Met dank aan de bijdrage van Wienerberger – Kortemark.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten