BOVA ENVIRO+ is een Curieuzeneus!

Terug naar overzicht

Vandaag is Curieuzeneuzen van start gegaan, een citizen-science-project dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart wil brengen.

BOVA ENVIRO+ neemt met enkele locaties deel aan dit wetenschappelijk project, onder meer in Oostende en Kluisbergen.

In de maand mei wordt gedurende vier weken op 20.000 plaatsen de stikstofdioxide in de lucht gemeten.

Eind september weten we de resultaten. 

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer