BOVA ENVIRO+ ondersteunt lokaal Great Green Wall initiatief in MAY GENET Ethiopië.

Terug naar overzicht

Door de aanleg van een grote groene muur van nieuw aangeplante bossen in de Afrikaanse Sahara en de Sahel wil een Afrikaans partnership bestaande uit verschillende betrokken landen een dam opwerpen tegen de verder oprukkende  verwoestijning. 

Het initiatief kan rekenen op erkenning door onder meer de Europese Unie, de Wereld Voedsel Organisatie en de Conventie tegen Verwoestijning van de Verenigde Naties. Een deel van de benodigde middelen om de 7.600 kilometer lange en 15 kilometer brede dam aan te planten, worden ingezameld via lokale initiatieven.

BOVA ENVIRO+ Kiest ervoor om de jaarlijkse donatie aan een goed doel, te besteden aan een initiatief van de plaatselijke gemeenschap van het dorpje MAY GENET in Ethiopië.

May Genet is gelegen op een kalksteenplateau in het Ethiopische Hoogland (oostelijke Sahel). Toegang tot water is bijzonder belangrijk in dit gebied tussen de  Geba en May Zegzeg rivieren. Herstel van ecosystemen op steile hellingen kan hier een oplossing bieden. Het leidt tot een toename van bodem- en grondwater en op die manier tot een bufferend effect tijdens de droogte. Herbebossing biedt bovendien potentieel voor een micro-economie van bosbijproducten zoals honing, vruchten en wierook.

De ondersteuning door BOVA ENVIRO+ , via Ethio Trees en certificatie volgens Plan Vivo methodologie, heeft twee hoofddoelstellingen. Op vraag van de dorpsraad wordt zo’n 150 ha bos aangeplant op een helling waar het vee niet langer graast. Daarnaast is er het valoriseren van de verbeterde toestand van het grondwater door een handpomp voor drinkwater stroomafwaarts van het bos te installeren. Dit initiatief moet leiden tot een verbeterde toegang tot drinkwater voor 50 lokale boerenfamilies.

Meer informatie over de activiteiten van Vlaamse non-profit organisatie Ethio Trees kan je vinden op www.ethiotrees.com

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten