De Milieucoördinator en Europa : Wat beweegt er?

Terug naar overzicht

De Milieucoördinator en Europa : Wat beweegt er?

Op Europees niveau worden Referentiedocumenten voor Beste Beschikbare Technieken (BREF) opgesteld. Deze referentiedocumenten geven per bedrijfstak aan wat de Best Beschikbare Technieken (BBT) zijn voor bepaalde activiteiten en welke milieuprestaties met deze BBT haalbaar zijn.

De BBT-conclusies, die onderdeel van de BREF zijn, omvatten een aantal individuele conclusies die aangeven welke technieken of combinaties van technieken BBT vormen voor het halen van een bepaalde milieudoelstelling. Voor elke individuele BBT wordt al dan niet een milieuprestatieniveau (BBT-GMPN) vermeld. Dergelijke milieuprestatieniveaus zijn een emissieniveau (BBT-GEN), een verbruiksniveau ofwel een andere soort prestatieniveau. Ook de monitoring van de BBT (bv. meetfrequentie en/of -methoden) worden opgenomen, dit kan in afzonderlijke conclusies over monitoring dan wel in het kader van andere conclusies.


De emissiegrenswaarden, de gelijkwaardige parameters en de gelijkwaardige technische maatregelen in de Vlaamse milieuwetgeving zijn aldus gebaseerd op BBT zonder dat daarmee het gebruik van een bepaalde techniek of technologie wordt voorgeschreven. Indien de lokale omstandigheden dit vereisen is het mogelijk dat strengere voorwaarden worden opgelegd in de milieuvergunning. Dit betekent dat met het VLAREM en de milieuvergunning de vergunningverlenende overheden zich verzekeren dat de milieuvoorwaarden van de installaties in Vlaanderen gebaseerd zijn op de BBT.


Het BBT-kenniscentrum verzamelt en verspreidt informatie over milieu- en energievriendelijke maatregelen in industriële processen, en selecteert deze Beste Beschikbare Technieken voor verschillende sectoren. De BBT vormen een referentiepunt voor de milieuvergunningsvoorwaarden van bedrijven, zowel in Vlaanderen (VLAREM), als in Europa (Europese Richtlijn Industriële Emissies).


Als eerste gastspreekster mogen we Mevr. Diane Huybrechts verwelkomen, die binnen VITO verantwoordelijk is voor de opvolging van de BBT-studies.


Vanuit deze inzichten, wordt daarna tevens ingezoomd op de Europese wetgeving die momenteel van kracht is of van kracht zal worden in de nabije toekomst.

Dit seminarie gaat door op 21 april te Nazareth in de Aula Omnia Schaubroeck. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt ! Schrijf je nu in via deze link 

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten