Een stap dichter bij de omgevingsvergunning

Terug naar overzicht

Op 23 oktober 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee is dus het startschot gegeven voor de omgevingsvergunning. Deze vergunning smelt de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning samen.

Dit decreet is echter nog maar een kaderdecreet en zal pas in werking treden op een door de Vlaamse Regering vastgestelde datum. Deze datum valt minstens een jaar na de datum van goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering waarmee de datum van inwerkingtreding wordt vastgelegd.

Er dienen eerst nog uitvoeringsbesluiten te worden goedgekeurd. De omgevingsvergunning zal dus vermoedelijk pas in 2016 in werking treden.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten