eMIL komt er niet

Terug naar overzicht

Recent werd de komst van eMIL (elektronisch Milieuvergunningenloket) aangekondigd vanaf september 2013. Volgens recente info blijkt dat eMIL (elektronisch milieuvergunningenloket) er dan toch niet zal komen.

Op basis van de ervaringen met de digitale milieuvergunningsaanvraag en het project Digitale Bouwaanvraag, heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege en Vlaams minister Philippe Muyters, beslist om de 2 aanvraagsystemen onmiddellijk op elkaar af te stemmen en te integreren in een Omgevingsloket.

Dit betekent dat een burger of bedrijf zijn milieu- of stedenbouwkundige vergunnings-aanvraag langs hetzelfde loket zal kunnen indienen bij de bevoegde overheid en de status van de behandeling zal kunnen opvolgen. De vergunningverlenende overheid en de adviesinstanties zullen toegang hebben tot het aanvraagdossier via een uitwisselingsplatform en adviezen via dit platform kunnen uitwisselen.

Om zowel de adviesinstanties als de vergunningverlenende overheid de tijd te geven om in te stappen in het Omgevingsloket zal de Vlaamse Regering de mogelijkheid tot digitale aanvraag invoeren in het voorjaar van 2014 in overleg met de betrokken actoren.

Mocht u hierbij nog vragen hebben of meer inlichtingen wensen, aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen via info@enviroplus.be of één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten