ENVIRO+ Interim Management Milieu - Veiligheid

Terug naar overzicht

U kent ze ongetwijfeld wel, situaties waarbij een tijd meer werk moet worden uitgevoerd door minder of hetzelfde aantal milieu- of veiligheidsmedewerkers. Het kan gaan om een economische meevaller en plotse groei, een zwangerschapsverlof, een herstructurering van de activiteiten van het bedrijf of het niet ingevuld raken van een vacature. Onafhankelijk van hoeveel mensen en middelen u echter kunt inzetten, blijven uw stakeholders veeleisend op het vlak van milieu en veiligheid en volgt nieuwe milieu- en veiligheidswetgeving elkaar in sneltreintempo op. Zelf wilt u bovendien ook de juiste doelstellingen voorop blijven stellen, in overeenstemming blijven met wetgeving en eisen van internationale normen en strategische projecten realiseren op deze beide vlakken. Staat u voor deze uitdaging? Wij hebben de oplossing!

ENVIRO+ INTERIM MANAGEMENT MILIEU-VEILIGHEID: Nieuwe uitdagingen, een nieuwe service

Met onze laatste nieuwe service, ENVIRO+ INTERIM MANAGEMENT MILIEU-VEILIGHEID zijn we ervan overtuigd dat we precies in zo’n situatie een meerwaarde kunnen bieden voor u en uw bedrijf. Voor die taken of projecten waarvoor uw organisatie tijdelijk zelf moeilijker kan instaan, neemt een milieu- en/of veiligheidsprofessional van ENVIRO+ tijdelijk een actieve rol op in uw bedrijf. Hij/zij vervult deze rol via periodieke aanwezigheid binnen uw bedrijf aangevuld met permanente ondersteuning die u wordt verleend vanuit één van onze kantoren. Zo staan wij niet langs de zijlijn te adviseren, maar zetten we gedurende een kortere of langere periode de pet op van uw bedrijf en werken we met u mee zoals een eigen medewerker zou doen. Op die manier kan u de taken of projecten die anders in het gedrang komen, toch succesvol invulling geven.

ENVIRO+ INTERIM MANAGEMENT MILIEU-VEILIGHEID: de ambitie om te voldoen aan uw verwachtingen!

Als partner van tal van grote bedrijven, KMO’s én overheden werken de medewerkers van ENVIRO+ dagelijks aan praktische concrete oplossingen om uitdagingen op het vlak van milieu en veiligheid aan te gaan. Dankzij deze ervaring, zijn onze medewerkers ook gewend om snel zicht te krijgen op de werking en de cultuur van een bedrijf en zich hieraan aan te passen.

Hieronder wordt in het kort een aantal thema’s (niet limitatief) voorgesteld waarvoor het ENVIRO+ INTERIM MANAGEMENT MILIEU-VEILIGHEID ondersteuning kan bieden:

 • volledige ondersteuning van de interne milieu- of veiligheidsverantwoordelijke bij de uitvoering van hun takenpakket;
 • implementeren of onderhouden van milieu- en veiligheidsmanagementsystemen (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001,…) al dan niet geïntegreerd met een kwaliteitsmanagementsysteem;
 • projectmanagementvan milieu- of veiligheidsprojecten;
 • ondersteuning van uw milieu- en veiligheidsadministratie: vergunningsaanvragen, meldingen, aangiftes, registers, …;
 • tijdelijke of permanente aanstelling als externe milieucoördinator;
 • up to date houden van wetgevingsregisters;
 • uitwerken en actueel houden van risicoanalyses en milieuaspectenanalyses;
 • concipiëren en realiseren van veiligheids-, milieu- en kwaliteitsprogramma’s en –actieplannen;
 • begeleiden van milieu/veiligheidssensibilisatietrajecten en geven van toolboxen en opleidingen;
 • uitvoeren van interne compliance of systeemaudits en vertegenwoordiging/ondersteuning tijdens externe audits;
 • ondersteuning bij externe communicatie met overheden, de buurt en andere stakeholders.

De ENVIRO+ garantie

ENVIRO+ ontwikkelde deze service volledig in lijn met onze ENVIRO+ garantie. Eén van onze interim managers werkt zich in in de job en in de bedrijfswerking, rekening houdend met uw bedrijfscultuur. Hij/zij staat met beide voeten in uw bedrijf, en geeft u een bij uitstek persoonlijke service. De voor uw bedrijf geschikte interim manager kan bovendien terugvallen op een groep gepassioneerde en deskundige collega’s voor bijkomende ondersteuning. Zo haalt u niet 1 persoon maar een heel team in huis. Meer weten over de ENVIRO+ garantie?

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deze dienstverlening of wenst u graag meer informatie, aarzel dan niet om geheel vrijblijvend telefonisch contact met ons op te nemen op 051/23.20.90 of via e-mail naar info@enviroplus.be.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten