FLASHbericht Wetgeving : wijzigingen aan het VLAREMA 5

Terug naar overzicht

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering op 23 september 2016 definitief het besluit goed dat een aantal bepalingen wijzigt in het VLAREMA (het Vlaams Regelement betreffende duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen).


Met dit besluit wordt onder meer een aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen ingevoerd. Vanaf 1 januari 2018 zijn producenten van matrassen verplicht oude matrassen gratis terug te nemen wanneer de consument hem die aanbiedt. De nuttige toepassing van gebruikte matrassen wordt hiermee beoogd.

De verplichting tot het opstellen van een collectief plan wordt afgeschaft voor volgende drie afvalstromen:

  • Gebruikte dierlijke en plantaardige vetten en oliën van huishoudelijke oorsprong
  • Afvallandbouwfolies 
  • Gebruikte injectienaalden

Een collectief plan houdt voor de producenten in dat een gemeenschappelijk plan moet worden ingediend waarin beschreven staat hoe uitvoering zal gegeven worden aan specifieke bepalingen. De wetgeving kan bijvoorbeeld de opmaak van een planning voor sensibiliseringsacties opleggen.


Andere wijzigingen zijn onder meer:

 

  • Vanaf 1 januari 2018 moeten afgedankte elektrische en elektronische apparatuur verwerkt worden overeenkomstig de Europese norm EN50625;
  • Er worden versoepelingen doorgevoerd in de kennisgevingsprocedure voor de in- en uitvoer van afvalstoffen.
  • Het gebruik van ‘PAK-houdend zeefzand en asfalt’ in bouwtoepassingen is niet meer toegelaten vanaf 1 mei 2019.

Het besluit werd op 6 december 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten