Jaarverslag van de preventieadviseur

Terug naar overzicht

Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vindt u de formulieren voor het jaarverslag Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) 2013 terug.

Het ingevulde jaarverslag moet vóór 1 april 2014 bij de regionale directie van de Algemene Directie van Toezicht Welzijn op het Werk toekomen. De inhoud van het jaarverslag is vastgelegd in bijlage III van het KB Interne dienst PBW, maar traditiegetrouw worden van overheidswege daarvoor de nodige standaardformulieren ter beschikking gesteld.

Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:

  • Het formulier A is bestemd voor een werkgever met een interne dienst PBW zonder afdelingen,
  • Het formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne dienst PBW met afdelingen,
  • Het formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

ENVIRO+ kan u ondersteunen bij de opmaak van het jaarverslag. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons via info@enviroplus.be of telefonisch via één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten