Krachten gebundeld bij BOVA en ENVIRO+

Terug naar overzicht

BOVA ENVIRO+ NV is een onafhankelijk milieustudiebureau dat zich toelegt op het verlenen van diverse managementdiensten inzake milieu, veiligheid en economie t.a.v. zowel de private sector als overheidsbesturen.

Om onze diensten te versterken hebben de milieu- en veiligheidsstudiebureaus BOVA Environmental Consulting n.v. en Enviro+ n.v. beslist om vanaf heden al hun krachten, competenties, erkenningen en troeven te bundelen. Deze bundeling van krachten uit zich in de nieuwe naam BOVA ENVIRO+ NV.

Met een team van 40 experts biedt BOVA ENVIRO+ een volledig gamma aan MILIEU- , VEILIGHEID-, en ENERGIE-consultancy diensten aan in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Dankzij de fusie en de bewezen track records van beide studiebureaus, versterken wij onze slagkracht op het vlak van:

 • Opmaak en coördinatie van milieuvergunningsaanvragen,
 • Milieumanagement & Milieu-audits,Milieucoördinator & administratie,
 • Oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken,
 • Bodemsaneringsprojecten,
 • Grondverzetsstudies,
 • Milieueffectenrapporten, Hinder- & Natuurstudies,
 • Veiligheid en Bioveiligheidsdossiers,
 • REACH, CLP en Management van gevaarlijke producten,
 • Ruimtelijke Ordening en Planologie,
 • Afvalstoffenstudies & stortplaatsen,
 • Energie- (valorisatie-) studies,
 • Expertise & Bemiddeling,
 • Haalbaarheidsstudies,
 • en In-house en open opleidingen.

BOVA ENVIRO+ beoogt d.m.v. een bewezen kennis en ervaring een dienstverlening aan te bieden op hoog niveau. Om haar doelstellingen te kunnen realiseren zijn de werknemers van BOVA ENVIRO+ uitsluitend ervaren projectleiders. Het bedrijf onderscheidt zich verder van de marktconcurrentie door haar zeer gerichte en nauwgezette maatwerkaanpak, door het aanbieden van een totaalpakket aan milieu- en veiligheidsdiensten en – waar nodig – door haar samenwerkingsbanden met derde partijen dewelke evenzeer beschikken over een bewezen track-record.

BOVA ENVIRO+ NV beschikt hiertoe over de nodige erkenningen en accreditaties:

 • erkenningen milieucoördinator
 • erkenningen stortplaatsdeskundige
 • erkenning bodemsaneringsdeskundige type II
 • erkenningen MER-deskundige
Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten