Managementsystemen: bron van opportuniteiten

Terug naar overzicht

Management- of zorgsystemen focussen zich op het beheersen van bedrijfsprocessen en de voortdurende verbetering van de prestaties van een organisatie. In het streven naar kwaliteit op het vlak van milieu en arbeid hebben wetgeving en bedrijfsdoelstelling vaak gelijklopende belangen.

De BOVA ENVIRO+ specialisten kunnen u onder meer bijstaan om de onderstaande  managementsystemen in uw organisatie te implementeren en de benodigde certificaten te behalen en/of te behouden.

Kwaliteit en Milieu

In 2015 werden nieuwe versies gepubliceerd van de normen ISO9001 en ISO14001, dit zijn normen voor respectievelijk kwaliteits- en milieumanagementsystemen.  Deze nieuwe normversies zijn pragmatischer en praktischer van aanpak, en sindsdien is de “administratieve rompslomp” zeker geen reden meer om af te zien van een ISO-implementatie.

Dankzij een transitieperiode hebben bedrijven met bestaande managementsystemen tot uiterlijk 15/09/2018 de tijd om hun systeem aan te passen aan de nieuwe versie van de norm.

Welzijn

Nog maar net werd de nieuwe norm ISO45001 gepubliceerd ter vervanging van OHSAS18001. Door een uniforme structuur bevorderen deze ISO-normen de mogelijkheid tot een verregaande integratie van diverse managementsystemen, wat resulteert in tijdsbesparing voor de organisatie en een betere transparantie voor de gebruikers.  

Energie

In het kader van de energiebeleidsovereenkomst dienen energie-intensieve bedrijven te voldoen aan een aantal eisen: men kan die eisen zelf vertalen op bedrijfsniveau en onder meer een energiecoördinator aanstellen, of men kan eraan voldoen door een energiemanagementsysteem conform ISO50001 te implementeren.

BBT’s

GPBV-bedrijven (Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) zijn verplicht om de Europese BBT’s (Best Beschikbare Technieken) na te leven.  In alle BBT-conclusies wordt een milieubeheersysteem voorgeschreven.  Door het bezitten van een ISO14001-certificaat is men hiervan vrijgesteld.

Opleiding

Op 24 april aanstaande organiseert BOVA ENVIRO+ een Trending Milieutopic seminarie met als thema: ISO normen versie 2015.

Tijdens deze opleiding wordt in detail ingegaan op alle aspecten van de hierboven vermelde managementsystemen. Een echte aanrader voor wie bij wil blijven.  

Contact

De BOVA ENVIRO+ specialisten volgen de evoluties en de wetgeving betreffende de verschillende managementsystemen op de voet op. Wenst u meer te weten te komen over de voordelen die aan deze systeemnormen verbonden zijn, of over de verplichtingen waar uw bedrijf of organisatie moet aan voldoen, neem dan vrijblijvend contact op. Bel ons op het nummer 09/210 28 60 of mail ons op info@bovaenviroplus.be. Voor meer informatie over onze opleidingen kan u terecht op www.bovaenviroplus.be/opleidingen.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten