Milieuvergunningen - Een praktisch handboek - editie 2013 – 2014

Terug naar overzicht

Recent werd de herziene en bijgewerkte uitgave van "Milieuvergunningen - Een praktisch handboek" gepubliceerd. Deze uitgave ontstaan uit een samenwerking tussen ENVIRO+ en uitgeverij Vanden Broele vormt een handige leidraad voor advocaten, consultants, milieuambtenaren en milieudiensten om zich snel in te werken in de Vlarem I-wetgeving.

Dit echte praktijkboek bestaat uit vijf grote delen:

  • Het eerste deel schetst de organisatie van de gemeentelijke milieudienst en de bevoegdheden en taken van de betrokken milieuambtenaren.

  • Het tweede deel behandelt het verloop van de volledige procedure. Hier komt ook de organisatie aan bod van het toezicht dat uitgeoefend wordt op de inrichtingen.

  • In het derde deel bespreken de auteurs de inhoud van de vergunningsaanvragen en de vereiste bijlagen.

  • Het vierde deel geeft een overzicht van de verschillende milieuvoorwaarden die aan bedrijven kunnen worden opgelegd en waarop de toezichthoudende ambtenaren controle uitoefenen.

  • Het vijfde deel tot slot, gunt u een blik op het toekomstige vergunningenlandschap zoals dit er zal uitzien na de invoering van het omgevingsvergunningsdecreet.

Een volledige actuele inhoud, vele voorbeelden en nuttige tips verschaffen de lezer een bevoorrecht inzicht in de uitgebreide wetgeving.

Voor meer informatie of bestelling van het boek kunt u terecht op onderstaande link : http://catalogus.uitgeverij.vandenbroele.be/fondscatalogus/103.aspx?pageid=20050609124857z

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten