Nieuw KB Collectieve beschermingsmiddelen

Terug naar overzicht

De algemene bepalingen over de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen, zijn nu opgenomen in het Koninklijk besluit van 30.08.2013. Het KB is op 07.10.2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 17.10.2013.
Het KB is van toepassing op de collectieve beschermingsmiddelen die geen onderdeel zijn van een arbeidsmiddel.

Dit KB vervangt het artikel 54quater uit het ARAB. In het ARAB worden ook de artikelen 434.7.1 – 434.7.5, artikelen 434.8.1 – 434.8.2 en de artikelen 434.9.1 – 434.9.4 opgeheven. Enkele artikelen werden echter wel integraal overgenomen in bijlage II van het nieuwe KB.

Bijlage II is de lijst van activiteiten en arbeidsomstandigheden waarvoor het ter beschikking stellen van collectieve beschermingsmiddelen noodzakelijk is, ter voorkoming van het vallen van werknemers.

Mocht u hierbij verder nog vragen hebben of meer inlichtingen wensen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@enviroplus.be of één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten