Nieuw uitvoeringsbesluit bij milieuschadedecreet (titel XV van DABM)

Terug naar overzicht

Op 16 augustus 2013 is het besluit van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit vervangt het Besluit Milieuschade van 9 september 2011 en zal in werking treden op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, nog later vast te stellen datum.

Exploitanten die milieuschade veroorzaken of dreigen te veroorzaken, hebben nu al een informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht. De Vlaamse regering diept die verplichtingen verder uit en verduidelijkt dat de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) op elk moment kan ingrijpen om schade te voorkomen of te beperken.

Het Milieuschadedecreet legt alle kosten van een milieuschadeoperatie principieel bij de exploitant. Het nieuwe uitvoeringsbesluit specificeert dat daarin ook de kosten begrepen zijn voor de bijstand van deskundigen.

Mocht u hierbij verder nog vragen hebben of meer inlichtingen wensen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@enviroplus.be of één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten