Nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater goedgekeurd

Terug naar overzicht

 De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater definitief goedgekeurd. De nieuwe verordening is een aanzienlijke verstrenging van de huidige regelgeving: Elke constructie of verharding groter dan 40m² zal aan de verordening moeten voldoen. De meeste constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten beschikken. Nieuwe gebouwen en woningen groter dan 100m² zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien. Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die momenteel als minimum geldt. Voor percelen kleiner dan 250 m² wordt een uitzondering gemaakt en bij beperkte uitbreiding en verbouwing is geen nieuwe put vereist. Bij nieuwe verkavelingen zullen collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden. De beslissing moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de eerste dag van de derde maand na publicatie (wellicht eind 2013/begin 2014).

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten