Nieuwe regels inzake lozing van bedrijfsmatig afvalwater op riolering van kracht

Terug naar overzicht

In navolging van de wijzigingen aan de Wet Oppervlaktewater en het programmadecreet (en bijhorende heffingen), zijn nieuwe regels en procedures van toepassing, indien u het bedrijfsmatig afvalwater loost op de riolering.

Deze regels werden vastgelegd en verschenen in het B.S op 09/04/2014 en maken onderscheid tussen bedrijven die permanent lozen, tijdelijk lozen, bronbemalingen of noodlozingen. Voor bedrijfsafvalwater dat zonder bijkomende kosten verwerkt kan worden op de RWZI, is een saneringscontract met Aquafin niet noodzakelijk. In het besluit worden volgende modaliteiten vastgelegd:

  • Beoordeling verwerking bedrijfsmatig afvalwater op RWZI
  • Vereisten saneringscontracten
  • Procedures omtrent saneringscontracten
  • Beroepsprocedures omtrent saneringscontracten

Deze wijziging wordt ingevoegd in artikel 4.2.2.3.1 van Vlarem II. De saneringscontracten gesloten in uitvoering van het voorgaande besluit blijven geldig.

Wat kan ENVIRO+ voor u doen?

ENVIRO+ kan nagaan of uw bedrijfsmatig afvalwater blijvend geloosd kan worden op de riolering en welke modaliteiten er met Aquafin dienen te worden afgesproken. Dit niet enkel voor permanente lozingen, maar ook bij bronbemalingen, tijdelijke lozingen of noodlozingen.

ENVIRO+ beschikt over ervaren consultants en MER-deskundigen water die reeds heel wat waterstudies hebben uitgevoerd. Vanaf de screening t.e.m. de finale afwerking kunt u dan ook een professionele begeleiding verwachten. Zo blijft uw organisatie in regel met de milieuwetgeving, zonder zorgen en op een efficiënte manier!

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kan u contact met ons opnemen via info@enviroplus.be of via onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten