Omgevingconnect : Stille en duurzame stadsdistributie mogelijk gemaakt door wetgever

Terug naar overzicht

Omgevingconnect : Stille en duurzame stadsdistributie mogelijk gemaakt door wetgever

Vrachtwagens die supermarkten bevoorraden met allerlei voedingswaren en goederen, veroorzaken lawaai. Daarom mag dit in veel steden en gemeenten enkel overdag gebeuren, wat dan weer voor de nodige verkeershinder zorgt tijdens de piekuren. Het PIEK-project (een project dat opgestart werd door de vorige Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits) wil die hinder inperken door het laden en lossen van goederen in de vroege ochtend en late avond stiller én duurzamer te maken.

Op basis van bevindingen uit de twee afgeronde PIEK-projecten werd een nieuw geluidskader voor laad- en losverrichtingen bij supermarkten in VLAREM II (= Vlaamse Milieureglementering) uitgewerkt. Dit kader houdt een versoepeling in van de reeds bestaande algemene geluidsnormen uit het VLAREM. Daar tegenover staat echter wel het positieve effect op het verkeersdruktebeeld, de verkeersveiligheid, het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2, fijn stof en NOx.

Waar moet u op letten?

  • Enkel van toepassing op inrichtingen die vallen onder categorie 47.11 van NACE 2008  én ingedeeld als hinderlijke inrichting via rubriek 16.3.1 van bijlage I van VLAREM I (koelinstallaties) én uitgerust met een bedrijfseigen laad- en losplaats;
  • Voor het uitvoeren van manoeuvres met een vrachtwagen en het laden en lossen van de goederen zelf wordt een apart geluidskader voorzien. Voor het manoeuvreren is dit soepeler dan voor het laden en lossen;
  • Nieuwe geluidsnormen voor zowel de dagperiode (7-19 uur) als de beoogde dagrand (6-7 uur en 19-23 uur). Tussen 23 uur en 6 uur blijven de bestaande algemene geluidsvoorwaarden van toepassing;
  • Overdag soepelere normen dan in de dagrand;
  • Geen onderscheid tussen bestaande en nieuwe inrichtingen;
  • Voor leveringen in de dagrand werden een code van goede praktijk en specifieke voorwaarden uitgewerkt;
  • Eenvoudige afstandsregels om mogelijkheid tot leveringen in de dagrand na te gaan. Afwijking op de afstandsregels kan enkel via geluidsstudie door een erkend milieudeskundige.
Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten