Omgevingconnect: Bedrijven en biodiversiteit start op de tekentafel

Terug naar overzicht

Bedrijven en biodiversiteit start op de tekentafel

Bedrijventerreinen zijn belangrijke schakels om groenstructuren te verbinden. Dat bleek uit de resultaten van het project ‘Bedrijven en biodiversiteit start op de tekentafel’die in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw onlangs werden voorgesteld op het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas.

 

Veel ruimte voor creatief groen

Binnen het verstedelijkt Vlaanderen zorgen veel industriezones voor een versnippering van het landschap ten nadele van het aanwezige groen. Het project ‘Bedrijven en biodiversiteit start op de tekentafel’ toont het tegenovergestelde. Tijdens de samenwerking tussen het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en de opleidingen Landschaps- en tuinarchitectuur van de Hogeschool Gent en de Erasmushogeschool Brussel trokken 80 studenten naar verschillende bedrijventerreinen verspreid over Vlaanderen.

De concepten van de studenten tonen duidelijk aan dat mits creatieve oplossingen ruimte voor economische activiteit ook waardevol kan zijn voor de biodiversiteit.

Technische kennis ontbreekt veelal

Eén van de hinderpalen tussen concept en uitvoering is het ontbreken van technische kennis over materiaalkeuzes. De Vlaamse Confederatie Bouw startte daarom met het project ‘Groen in de bouw’, gesubsidieerd door het Departement LNE. Door bundeling van technische, ondersteunende informatie binnen een kenniscentrum wordt ook de kwaliteit van bio-afbreekbare materialen en hun toepassingen verhoogd. Dit moet leiden tot grotere bereidwilligheid om meer natuur op en rond gebouwen toe te laten.

Europese ondersteuning

In januari ging het Europees project 2B Connect van start. Drie jaar lang zullen 19 partners in de grensstreek Vlaanderen-Nederland zich inzetten voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensregio. 2B Connect geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie dat wil inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Het project ontvangt daarvoor meer dan 3 miljoen euro.

Via een opleiding reikt 2B Connect instrumenten aan (bv. een biodiversiteitsscan) die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering. Het project ontwikkelt ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont. 

Voor meer informatie over 2B Connect kan men terecht bij  Elke Van den Broeke – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid - 32 (0)492 72 28 63 - elke.vandenbroeke@lne.vlaanderen.be

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten