Omgevingconnect: Kerstboomverbranding: een eeuwenoude traditie, maar wat zegt VLAREM hierover?

Terug naar overzicht

Kerstboomverbranding: een eeuwenoude traditie, maar wat zegt VLAREM hierover?

Naar jaarlijkse gewoonte worden in heel wat steden en gemeenten rond de jaarwisseling kerstboomverbrandingen gehouden.  Wat ontstaan is als een Heidens ritueel is ondertussen geëvolueerd naar een gezellig dorps- of buurtfeest, en een manier om de vele kerstbomen na Kerstmis op te ruimen. 

Maar wat zegt VLAREM hierover ?

Kerstboomverbrandingen worden volgens de indelingslijst van als ‘hinderlijk te beschouwen inrichtingen’ (Bijlage I bij VLAREM I) niet ingedeeld als zijnde hinderlijk. Toch moeten ze voldoen aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen, opgenomen onder Deel 6 van VLAREM II, en meer specifiek aan de voorwaarden opgenomen onder Hoofdstuk 6.11. ‘Verbranding in open lucht’.

In dit hoofdstuk is de wetgever duidelijk: het verbranden in open lucht van welke stoffen ook is verboden, met uitzondering van een aantal specifieke verbrandingsactiviteiten.

Eén van deze uitzonderingen betreft de kerstboomverbranding, mits voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • het gaat om de verbranding van onversierde kerstbomen
  • er is een schriftelijke toestemming van de gemeentelijke overheid
  • de activiteit vindt plaats op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning

Alternatieven?

Tijdens de jaarlijkse kerstboomverbranding komen een aantal schadelijke stoffen, waaronder dioxines/roet/fijn stof, in de atmosfeer terecht.  Steeds meer steden en gemeenten gaan dan ook op zoek naar een duurzamer alternatief en kiezen bijvoorbeeld voor een kerstboomverhakseling, een kerstboomophaling met compostering, de aanleg van een kerstbomenbos, … Op tijd informeren bij uw stad of gemeente is dan ook de boodschap.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten