Omgevingconnect: Voorjaarsadministratie: VMM-aangifte vanaf 2016 nu ook verplicht digitaal!

Terug naar overzicht

Voorjaarsadministratie: VMM-aangifte vanaf 2016 nu ook verplicht digitaal!

In het begin van het jaar hebben bedrijven, maar ook stedelijke/gemeentelijke diensten (reinigingsdiensten, technische diensten,…) heel wat milieuverplichtingen te vervullen. Nog in het eerste kwartaal van dit nieuwe jaar, moeten volgende verplichtingen gecheckt worden:

  • De opmaak van het integraal milieujaarverslag (IMJV), in te dienen vóór 15 maart indien bepaalde vervuilende stoffen boven de drempelwaarden zijn geloosd;
  • De opmaak van de heffingsaangifte voor de lozing van afvalwater en/of de winning van grondwater (VMM-aangifte), in te dienen ten laatste op 15 maart;
  • De opmaak van de aangifte betreffende verpakkingsafval (VAL-I-PAC en Fost Plus), in te dienen vóór 28 februari.

Vanaf 2016 dient de VMM-aangifte verplicht digitaal te worden ingediend via het nieuw heffingenloket van de VMM. De noodzakelijke toegangscode tot de webapplicatie wordt vanaf 18 januari 2016 per brief toegestuurd en ook het heffingenloket zal vanaf die datum worden opengesteld.

Bepaalde vrijstellingen worden verleend door de VMM. Dit is onder meer het geval voor zij die hun huishoudelijk afvalwater zuiveren via een IBA (Individuele Behandelingsinstallatie voor afvalwater). Zo’n IBA kan beheerd worden door de gemeente, particulier of door de openbare watermaatschappij.

De gemeente verleent het attest voor deze vrijstelling via een attest ondertekend door de burgemeester (5 jaar geldig).

Volgende voorwaarden worden gecheckt:

  • Het huishoudelijk afvalwater werd in 2015 gezuiverd in een IBA. Deze IBA wordt beheerd door een particulier, de gemeente of de openbare watermaatschappij;
  • De IBA voldoet aan de normen;
  • De IBA is aangelegd op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een installatie om rioolwater te zuiveren.

Goed om weten:

a. De VMM verleent de vrijstelling enkel voor het gezuiverde huishoudelijk afvalwater. Is de installatie in gebruik in de loop van 2015? Dan geldt de vrijstelling slechts voor het deel van het jaar dat het afvalwater werd gezuiverd;

b. De vrijstelling geldt maximaal vijf jaar nadat het mogelijk is om de woning aan te sluiten op de riolering.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten