Op 26 augustus 2016 werd de “VLAREM-trein 2015” in het Staatsblad gepubliceerd.

Terug naar overzicht

De belangrijkste wijziging bevindt zich in het VLAREL en kadert binnen de integratie van de besluiten van toepassing op de erkenningen die te maken hebben met gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen. Deze erkenningen voor technici, examencentra, bedrijven en keuringsinstellingen zitten namelijk op vandaag nog vervat in aparte afzonderlijke besluiten van de Vlaamse Regering. De erkenningen werden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig en worden met dit besluit in het VLAREL geïntegreerd.

In VLAREM II worden een aantal Vlaamse BBT-studies vertaald:

  • de verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen (nieuwe subafdeling 5.2.2.9.bis)
  • de verf-, lak-, drukinkt- en lijmproductie (wijziging van artikel 5.4.2.3, 5.59.3.2 en bijlage 5.3.2)
  • de grafische sector (wijziging van artikel 5.11.0.5 en bijlage 5.3.2)
  • de asfaltcentrales (wijziging van artikel 5.30.2)
  • de oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen (wijziging van punt 55 van bijlage 5.3.2)


Met dit besluit wordt ook een nieuw kader van geluidsnormen en maatregelen voor laad- en losactiviteiten bij ingedeelde supermarkten opgenomen in VLAREM II.
De wijzigingen treden in werking 10 dagen na publicatie (5 september 2016). Voor strenger wordende voorschriften voor bestaande inrichtingen zijn er wel overgangsbepalingen voorzien.


Wat kan BOVA ENVIRO+ voor u doen?

BOVA ENVIRO+ kan de impact nagaan van deze wijzigingen op uw dagelijkse bedrijfsvoering. BOVA ENVIRO+ beschikt hiervoor over ervaren consultants. Zo blijft uw organisatie in regel met de milieuwetgeving, zonder zorgen en op een efficiënte manier!

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten