Opmaak van een situatierapport door de GPBV-inrichtingen

Terug naar overzicht

Met de publicatie van de Vlarem-trein 2012 op 10 september 2013 is de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) omgezet naar Vlaamse wetgeving. Door de toevoeging van het artikel 33 bis aan het Bodemdecreet zijn de bepalingen rond het situatierapport sinds 20 september 2013 opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving.

Het situatierapport mag worden opgemaakt onder de vorm van een OBO (oriënterend bodemonderzoek) en is een verplichting voor alle GPBV-bedrijven in Vlaanderen. Deze GPBV-bedrijven zijn in de bijlage I van Vlarem (de indelingslijst) aangeduid met een “X” in de 4e kolom. De verplichting tot het opmaken van een situatierapport voor deze inrichtingen worden aangeduid middels een “S” in de 8ste kolom.

De uiterste datum voor indiening van het situatierapport wordt als volgt bepaald:

  • Uw bedrijf was reeds GPBV vóór 20 september 2013: eenmalig OBO uitvoeren en indienen bij de OVAM voor 7 januari 2014. Indien uw bedrijf tijdens de exploitatie van de GPBV-inrichting op de grond al een OBO heeft uitgevoerd en ingediend bij de OVAM, kan dat bodemonderzoek gebruiken als eenmalig OBO. U hoeft dan geen nieuw OBO uit te voeren. Dit verslag van OBO benadert immers het dichtst de beschrijving van de nultoestand van het terrein. Dat geldt enkel als het OBO over het ganse terrein werd uitgevoerd; een exploitatie-onderzoek komt niet in aanmerking.

  • Uw bedrijf is GPBV geworden door de wijziging van de indelingslijst op 20 september 2013: eenmalig OBO uitvoeren en indienen bij de OVAM voor 7 juli 2015.

  • U wenst een nieuwe GPBV-inrichting op te starten: OBO uitvoeren voor het indienen van de vergunningsaanvraag. Bij goedkeuring van het rapport levert de OVAM een bodemattest af, dat u samen met het verslag van het OBO aan de aanvraag toevoegt.

Moest u reeds voor 7 januari 2014 een situatierapport in te dienen? Is uw bedrijf een GPBV-inrichting geworden sinds 20 september of wenst u een nieuwe GPBV-inrichting op te starten?

ENVIRO+ kan u bij al deze zaken ondersteunen. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons via info@enviroplus.be of telefonisch via één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten