Verlenging van uw registratie als IHM niet mogelijk zonder een KWALITEITSBORGINGSSYSTEEM!

Terug naar overzicht

Geachte heer, mevrouw,

In het nieuwe VLAREMA werd in 2012 beslist om het roer om te gooien en de administratieve procedure grondig te vereenvoudigen. Voor inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars (IHM’s - de vroegere overbrengers) die enkel werken met niet gevaarlijke afvalstoffen volstaat een loutere registratie. Voor bedrijven die (ook) gevaarlijke afvalstoffen behandelen of verhandelen geldt eveneens een eenvoudige registratieplicht, maar deze wordt aangevuld met de verplichting om een kwaliteitsborgingssysteem in te voeren en periodiek te laten keuren. De focus verschuift dus van een administratieve last naar het implementeren van het principe van zelfcontrole en het verder professionaliseren van de sector.

Concreet moeten inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars indien ze met gevaarlijke afvalstoffen omgaan, beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem (KBS) dat aan een minimum aantal voorwaarden dient te voldoen.

De bedrijven die op 1 juni 2012 erkend overbrenger waren van gevaarlijke afvalstoffen moesten vóór 1 juni 2013 reeds over een KBS beschikken, de keuring van het systeem diende ten laatste voor 1 juni 2015 te gebeuren. Deze keuring dient bovendien te gebeuren door een onafhankelijke keuringsinstelling.

De vroegere registraties als vervoerder werden van rechtswege omgezet naar een registratie als IHM, echter deze registratie vervalt veelal op 1 juni 2015. Indien u wenst om een verlenging van deze registratie te bekomen, is het dus noodzakelijk dat u over een KBS beschikt.

De deadline voor het opzetten en laten certificeren van het kwaliteitsborgingssysteem komt dus zeer snel dichterbij, ENVIRO+ heeft sinds 1 juni 2012 reeds verschillende kwaliteitsborgingsystemen opgemaakt zodat wij uw ideale partner zijn bij de opmaak.

ENVIRO+ beschikt over verschillende milieuconsultants die heel wat ervaring hebben met het implementeren en/of begeleiden van managementsystemen en kwaliteitsborgingssystemen. Zij kunnen u verder assisteren bij het invoegen van deze werkmethodes in uw bestaande systemen of het uitschrijven van een nieuw systeem.

Bent u een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar en wilt u meer weten over de opmaak of de inhoud van het kwaliteitsborgingssysteem, neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@enviroplus.be of via één van onze kantoren. V

oor meer informatie, neem ook gerust een kijkje op onze website www.enviroplus.be.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten