VLAREM-trein 2012: een stapje dichter tot publicatie

Terug naar overzicht

Op 21 december 2012 werd de VLAREM-trein 2012 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Over dit besluit wordt momenteel het advies ingewonnen van de SERV, de SALV en de Minaraad.

De VLAREM-trein 2012 omvat voornamelijk de omzetting van de richtlijn inzake industriële emissies (RIE) en de richtlijn inzake handel in broeikasgasemissierechten. Deze wijzigingen zullen onder meer een invloed hebben op GPBV- en BKG-inrichtingen en de emissiegrenswaarden voor stookinstallaties.

Andere wijzigingen betreffen onder meer de vertaling van de herziene BBT-studie voor de zwembaden, het mogelijk maken van injectie van percolaat bij de uitbating van stortplaatsen waar biologisch afbreekbaar afval wordt gestort en de omzetting van de richtlijn 2011/97/EU met betrekking tot specifieke criteria voor opslag van metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd.

Ook aanpassingen voor de sector ontginningen, de opname van REACH in de milieu-vergunningsaanvraag en wijzigingen omtrent afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandings-installaties zijn hierin mee opgenomen.

Tot slot wordt ook nog het milieuhandhavingsbesluit en het VLAREBO gewijzigd.

ENVIRO+ organiseert op 19 februari 2013 de opleiding VLAREM-trein 2012 & IED: gevolgen voor uw stook- en verbrandingsinstallaties te Sint – Niklaas. Meer informatie over deze namiddagopleiding vindt u hier.

Indien u wilt weten of de VLAREM-trein 2012 een invloed zal hebben op uw bedrijf of sector of indien u meer informatie wenst over de wijzigingen in het algemeen, dan kan ENVIRO+ u hierin adviseren. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer