VLAREM-trein 2012: een stapje dichter tot publicatie

Terug naar overzicht

Op 21 december 2012 werd de VLAREM-trein 2012 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Over dit besluit wordt momenteel het advies ingewonnen van de SERV, de SALV en de Minaraad.

De VLAREM-trein 2012 omvat voornamelijk de omzetting van de richtlijn inzake industriële emissies (RIE) en de richtlijn inzake handel in broeikasgasemissierechten. Deze wijzigingen zullen onder meer een invloed hebben op GPBV- en BKG-inrichtingen en de emissiegrenswaarden voor stookinstallaties.

Andere wijzigingen betreffen onder meer de vertaling van de herziene BBT-studie voor de zwembaden, het mogelijk maken van injectie van percolaat bij de uitbating van stortplaatsen waar biologisch afbreekbaar afval wordt gestort en de omzetting van de richtlijn 2011/97/EU met betrekking tot specifieke criteria voor opslag van metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd.

Ook aanpassingen voor de sector ontginningen, de opname van REACH in de milieu-vergunningsaanvraag en wijzigingen omtrent afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandings-installaties zijn hierin mee opgenomen.

Tot slot wordt ook nog het milieuhandhavingsbesluit en het VLAREBO gewijzigd.

ENVIRO+ organiseert op 19 februari 2013 de opleiding VLAREM-trein 2012 & IED: gevolgen voor uw stook- en verbrandingsinstallaties te Sint – Niklaas. Meer informatie over deze namiddagopleiding vindt u hier.

Indien u wilt weten of de VLAREM-trein 2012 een invloed zal hebben op uw bedrijf of sector of indien u meer informatie wenst over de wijzigingen in het algemeen, dan kan ENVIRO+ u hierin adviseren. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten