Vlarem-trein 2017 op eindstation aangekomen.

Terug naar overzicht

Afgelopen vrijdag 03 mei 2019 heeft De Vlaamse Regering definitief de Vlarem-trein 2017 goedgekeurd. Dit besluit wijzigt een reeks bepalingen van VLAREM II en het VLAREL.

Ook worden de volgende besluiten van de Vlaamse Regering met dit besluit gewijzigd:

  • Het besluit betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater (= STOOKTOESTELLENBESLUIT van 08/12/2006)
  • Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers ikv de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid VLAREM III  

Volgende Vlaamse BBT-studies worden opgenomen in VLAREMII:

  • Voor verontreinigd hemelwater voor de afvalopslag sector;
  • Voor de aardappel, groente- en fruitverwerkende nijverheid Voor de vlees- en visverwerkende industrie.

Het systeem van de ‘integrale voorwaarden’ in de rubrieken 15.5 en 19.8 voor standaardgarages- en carrosseriebedrijven, alsook standaardhoutbewerkingsbedrijven wordt opgeheven.

Andere zaken m.b.t. de MER-coördinator, de invoering van registratie monsternemer bodem, de definitie van voertuigen, bepalingen voor zwembaden en schietstanden zijn eveneens opgenomen in deze trein.  

Er is bepaald dat het besluit in werking treedt vanaf 1 oktober 2019.  

Indien u op de hoogte wenst te blijven van alle veranderingen in detail, bevelen wij ten stelligste onze Zomercursus 2019 aan wat er via verschillende thema’s (water, bodem, lucht, ..) zeker zal ingegaan worden op specifieke wijzigingen.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten