Vlaremwijziging inzake diffuse stofemissies door op- en overslagactiviteiten van kracht vanaf 19 april 2013 (publicatie in BS 9 april 2013)

Terug naar overzicht

In navolging van het globaal Vlaams fijn stofplan en twee actieplannen gericht op specifieke zones, keurde de Vlaamse Regering op 18 januari 2013 het wijzigingsbesluit goed dat een aantal bepalingen bundelt die in VLAREM I en VLAREM II worden ingevoerd om de luchtverontreiniging en meer bepaald de productie en uitstoot van niet-geleide stofemissies te beperken ten gevolge van de opslag en de manipluatie van stuifgevoelige goederen, zoals zand, puin, pellets en granen en ertsen. Hiermee worden maatregelen die al aan enkele specifieke bedrijven werden opgelegd, veralgemeend voor alle Vlaamse bedrijven.

De artikelen zelf in het wijzigingsbesluit bevatten specifieke data van inwerkingtreding. Zo moeten de fiches met informatie voor personeel klaarliggen tegen 1 januari 2014, terwijl het stofrapport voor de hele grote bedrijven uiterlijk vanaf 1 juli 2014 verplicht is, maar de bijzondere maatregelen voor deze bedrijven maar ingaan op 1 juli 2015, behalve wanneer er geen grote infrastructurele ingrepen nodig zijn.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten