Voorontwerp van DECREET betreffende de OMGEVINGSVERGUNNING voor de eerste keer principieel goedgekeurd

Terug naar overzicht

Op 16 april 2013 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van het decreet betreffende de omgevingsvergunning een eerste keer goed. Hierdoor zullen de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd worden in één omgevingsvergunning voor onbepaalde duur. Dit wil zeggen dat bedrijven die zowel een stedenbouwkundige vergunning als een milieuvergunning dienen op te maken, nu slechts 1 dossier moeten indienen. De procedures zijn hierbij vereenvoudigd waarbij er nu slechts 1 openbaar onderzoek en adviesronde worden georganiseerd, zodat 1 beslissing kan worden genomen. Daar nu milieuvergunningen voor maximale periode van 20 jaar worden toegekend, is het de bedoeling om te komen tot één omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

Het omgevingsdecreet verzamelt het milieuvergunningsdecreet en voorwaarden opgenomen voor vergunningverlening voor bouwwerken en verkavelingen.

Er kunnen nog steeds vergunningen voor bepaalde duur worden toegekend, zoals voor grondwaterwinningen, ontginningen, tijdelijke inrichtingen, …

Er zijn twee procedures:

  • De gewone procedure, met een beslissingstermijn van 105 dagen
  • De vereenvoudigde procedure, met een beslissingstermijn van 60 dagen.

Bij de gewone procedure wordt een openbaar onderzoek ingesteld. Tijdens zowel procedures met openbaar onderzoek of tijdens beroepsprocedures kunnen wijzigingen aan de aanvraag worden aangebracht. Eventueel kan een tweede openbaar onderzoek worden ingesteld, zodat geen nieuwe aanvraag dient te gebeuren.

De exploitatie wordt wel aan evaluaties onderworpen:

  • Specifieke evaluaties bij nieuwe BBT
  • Integrale periodieke evaluatie bij bedrijven die vallen onder de richting Industriële emissies

Na een periode van 20 jaar kan eventueel een procedure worden opgestart voor het bijstellen van de vergunning.

Wilt u meer weten over de omgevingsvergunning, neem dan vrijblijvend contact met ons op via één van onze kantoren.

ENVIRO+ beschikt over verschillende milieuconsultants die heel wat ervaring hebben met het implementeren en/of begeleiden van managementsystemen. Zij kunnen u verder assisteren bij het invoegen van deze werkmethodes in uw bestaande systemen of het uitschrijven van een nieuw systeem.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten