Wetgeving : wijzigingsbesluit definitief goedgekeurd aangaande...

Terug naar overzicht

De Vlaamse Regering heeft op 15 juli 2016 een wijzigingsbesluit definitief goedgekeurd aangaande:

1. Handelingen die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning (‘Vrijstellingsbesluit’)


Een 30-tal nieuwe handelingen en werken worden toegevoegd aan de lijst van activiteiten waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is, o.a.:

  • Handelingen in, aan en bij andere gebouwen dan woningen (niet-residentiële gebouwen);
  • Vrijstellingen in industriegebied;
  • Vrijstellingen voor reliëfwijzigingen;
  • Het wijzigingsbesluit voert nog een heel aantal andere nieuwe vrijstellingen in, meer details te vinden via: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/Vrijstellingvergunningsplicht1dec2010

2. Stedenbouwkundige handelingen die gemeld kunnen worden (‘Meldingsbesluit’)


Onder strikte voorwaarden en voor bepaalde projecten zal binnen de grenzen van zeehavens (Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen) de meldingsplicht voldoende zijn. Een nieuw formulier kan hiervoor gebruikt worden namelijk: ‘Melding van handelingen in zeehavengebied met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’.


Meer info te vinden in het artikel 5 van het Meldingsbesluit:
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/uitvoeringsbesluitenVergunningen/bvrMeldingsplichtbesluit

3. Uitbreiding van het toepassingsgebied van de gewestelijke verordening “hemelwater”

  • Voortaan moet elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter dan 40 m² aan de normen van de verordening voldoen (gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen), ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht. 
  • De plaatsing van een infiltratievoorziening is verplicht als het goed (perceel) groter is dan 250 m². Meer info te vinden via https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater.
  • Deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest. Provincies en gemeenten kunnen strengere eisen afvaardigen voor het grondgebied. Contacteer dus tevens uw gemeente en provincie. Tevens geldt in Vlaams-Brabant een andere gewestelijke stedenbouwkundige verordening.


Bovengenoemde wijzigingen traden in werking op 29 september 2016.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten