Wijziging Vlarel en project-MER-screening

Terug naar overzicht

Op 1 maart 2013 werden 2 besluiten definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering, nl. een wijziging van het Vlarel en de project-MER-screening.

In het Vlarel staan een aantal belangrijke principes voor milieucoördinatoren. Behalve waar anders vermeld in de slotbepalingen treden de bepalingen in werking 10 dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

In het besluit van de project-MER-screening wordt de initiatiefnemer van de vergunningsaanvraag verplicht de formaliteiten van de project-MER-screening mee toe te voegen. Die nieuwe regelgeving treedt in werking op de dag waarop het besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor meer informatie over de goedgekeurde besluiten, aarzel niet om ENVIRO+ te contacteren!

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten