Omgevingsvergunning

De Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening vermeldt de werken waarvoor uw organisatie verplicht is om een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan te vragen. Daarnaast is er ook de lijst met de van vergunning vrijgestelde handelingen.

BOVA ENVIRO+ gaat na of er voor uw project een vrijstelling mogelijk is en kan samen met uzelf en zo nodig ook met de architect een vergunningsaanvraag samenstellen. Analyse van de stedenbouwkundige context en overleg met de betrokken overheden kunnen daarbij essentieel zijn. In veel gevallen hoort bij de vergunningsaanvraag ook een milieuluik en soms heeft uw organisatie ook nog een luik kleinhandelsvestiging of vegetatiewijziging nodig. BOVA ENVIRO+ zorgt in dat geval ook voor al deze onderdelen van de omgevingsvergunningsaanvraag en bewaakt de onderlinge samenhang van het dossier.

Een efficiënte bedrijfsvoering op langere termijn wordt desgewenst gegarandeerd door het uitwerken van een masterplan voor uw vestiging(en). Ook voor ad hoc advies i.v.m. ruimtelijke kwesties in de brede zin of ondersteuning van uw architect met bv. interpretatie van voorschriften, uitwerken van de plannen, de toepassing van afwijkingsmogelijkheden of het opstellen van een verantwoordingsnota kan u bij BOVA ENVIRO+ terecht.

BOVA ENVIRO+ beschikt over specialisten in de ruimtelijke ordening, geregistreerde ruimtelijke planners en ervaringsdeskundigen in het uitwerken van plannen. Zo kan uw dossier snel, efficiënt en succesvol worden afgehandeld.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten