Ondersteuning preventieadviseur

De preventieadviseur bekleedt een sleutelpositie in een organisatie, staat er vaak alleen voor en heeft tal van verantwoordelijkheden binnen het kader van de welzijns-, veiligheids- en gezondheidswetgeving. Dit gaat van het uitvoeren van risicoanalyses, het opvolgen van en toezicht houden op de relevante wetgeving tot het geven van opleidingen en sensibilisatiesessies en het formuleren van adviezen.

Voor drukbezette of beginnende preventieadviseurs kan een professionele ondersteuning of coaching helpen om al deze taken tot een goed einde te brengen.

BOVA ENVIRO+ ondersteunt met een eigen team van preventieadviseurs, via drie formules zowel de ervaren als beginnende preventieadviseur.

1) Ondersteuning preventieadviseur

Met de ‘Ondersteuning van de preventieadviseur’ biedt BOVA ENVIRO+ op een pragmatische wijze en met kennis van zaken, telkens wanneer u dit wenst, een antwoord op uw vragen of knelpunten. Onder meer volgende veiligheidsthema’s kunnen hierbij aan bod komen:

  • Juridisch en technisch advies inzake de welzijnswetgeving
  • Opmaken en uitvoeren van risicoanalyse en -evaluatie,
  • Opmaak en begeleiding van globaal preventieplan (GPP), jaaractieplan (JAP)
  • Opmaak noodplannen
  • Ondersteuning bij de veiligheidsadministratie
  • Opstellen van een wetgevingsregister veiligheid/welzijn
  • Uitvoeren van compliance audits en opstellen van veiligheidschecklists
  • Advies inzake SEVESO, REACH, CLP en opslag van gevaarlijke producten
  • Begeleiding van de implementatie van een OHSAS 18001 managementsysteem of uitvoeren van interne audits
  • Interne veiligheidsopleidingen en toolboxen

2) Uw Veiligheidsaanspreekpunt

Wenst u zich door BOVA ENVIRO+ meer actief te laten informeren en adviseren, dan gaan we een stap verder en kunnen wij optreden als uw persoonlijk ‘Veiligheidsaanspreekpunt’. Hierbij houden wij u op de hoogte van relevante gewijzigde wetgeving, wat dit voor uw bedrijf betekent en hoe u hierop kunt anticiperen. Daarnaast wordt uw preventiebeleid via periodieke plaatsbezoeken en rondgangen opgevolgd, waarna u telkens in een verslag de meest actuele informatie, adviezen en eventuele praktische voorstellen voor o.a. wijzigingen binnen uw bedrijf ontvangt.

3) Compliance audit veiligheid

Bij de compliance audit wordt nagegaan of uw bedrijf voldoet aan de veiligheidswetgeving.

Een compliance audit uitgevoerd door een externe en onafhankelijke dienst resulteert in een neutraal verslag waarin de sterke en zwakke kanten van de onderneming op veiligheidsgebied aan bod komen. Dergelijk verslag kan een grote hulp zijn voor de interne preventieadviseur en voor de hiërarchische lijn om het risicobeheer verder te verfijnen.

Het resultaat van de doorlichting is een eerste analyse waarop een planning of actieprogramma kan opgesteld worden tot het wegwerken van de vastgestelde tekortkomingen. Het analyserapport maakt het ook mogelijk de verschillende projecten te gaan bepalen (en rangschikken volgens prioriteit) waarvoor een verdere aanpak noodzakelijk is.

BOVA ENVIRO+ heeft consultants en docenten in dienst die u op een pragmatische manier en met kennis van zaken kunnen bijstaan op preventievlak. Zij kunnen zo u taken verlichten of fungeren als klankbord bij vragen of knelpunten.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten