Onze erkenningen en KMO-portefeuille

Onze erkenningen

BOVA ENVIRO+ beschikt sinds 2004 over een ISO 9001-certificaat en sinds 2020 over het ISO-14001-certificaat.

Het ISO 9001 managementsysteem ondersteunt en garandeert de kwaliteit en de continue verbetering van onze dienstverlening.

Het ISO 14001-milieuzorgsysteem ondersteunt onze milieuprestaties en -ambities. BOVA ENVIRO+ wil en kan als studiebureau haar steentje bijdragen in het helpen van bedrijven om bewuste(re) keuzes te maken bij hun strategie naar een duurzamere wereld. Wij dragen als studiebureau niet alleen zelf bij tot de SDG’s of Sustainable Development Goals via een aantal concrete acties, maar wensen dit uit te stralen naar andere bedrijven via onze diensten op vlak van milieu & duurzaamheid. Bij BOVA ENVIRO+ streven we ernaar om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit doen we door monitoring van onze twee grootste bronnen namelijk onze autovloot en energieverbruik in de kantoren. De kunst is om eerste alles in kaart te brengen en te bepalen wat onze huidige Carbon Footprint is om vervolgens concrete doelstellingen te plakken op de CO2-vermindering naar de toekomst toe.  Dit kunnen we door deze milieubeleidsdoelstelling in te schrijven in ons intern milieu-managementsysteem (ISO14001) en ons te vergelijken (cfr. bench-marking) met gelijkaardige bedrijven waarbij we een erkend toetsingskader respecteren.  BOVA ENVIRO+ zal hierbij kiezen voor het principe van Science Based Targets. Streefdoelen worden als 'wetenschappelijk onderbouwd' beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat de meest recente klimaatwetenschap nodig acht om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2 °C boven het pre-industriële niveau en inspanningen leveren om de opwarming tot 1,5°C te beperken. Voor BOVA ENVIRO+ concreet betekent dit om tegen 2030 te streven naar een CO2 reductie van zo’n 50% komende van een uitstoot van 162 ton/jaar naar zo’n 90 ton/jaar (Scope 1 &2). Dit kunnen we waarmaken door te werken op ondermeer aankoop van hybride/elektrische wagens, bewuste verplaatsingen (cfr. telewerk), verbetering energielabel kantoren en het afsluiten van ‘groene’ energiecontracten.  

De bodemafdeling van BOVA ENVIRO+ werd op 18/05/2010 trouwens ook geauditeerd met betrekking tot de VEB-kwaliteitsnorm en behaalde met succes ook dit certificaat.

Verder beschikt BOVA ENVIRO+ ondermeer over de volgende erkenningen en registraties:

 • Erkend bodemsaneringsdeskundige type II (Vlaams gewest)
 • Erkend bodemsaneringsdeskundige type II (het Waalse gewest)
 • Erkend bodemsaneringsdeskundige type II (Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • Aangesloten bij de Grondbank als bodemsaneringsdeskundige
 • Diverse MER-deskundigen disciplines Geologie, Bodem, Grondwater, Lucht, Geur, Oppervlaktewater, Afvalwater, Marien Water, Fauna & Flora.
 • Diverse erkende milieucoördinatoren niv. A en B
 • Diverse erkende stortplaatsdeskundigen
 • Geregistreerde ruimtelijke planners
 • MER-deskundigen Biodiversiteit, Klimaat en Mens-Ruimtelijke aspecten
 • MER-coördinatoren
 • Erkenning als verantwoordelijke persoon groeven/graverijen
 • Erkende dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor de pijler Advies & Opleiding (zie verder)


BOVA
ENVIRO+
is lid van:

 • Fedexsol
 • UWE
 • VEB
 • Voka
 • VMx
 • BVDA
 • BEVON
 • W&Z vzw
 • Flanders Maritime Cluster
 • Blauwe Cluster
 • The SHIFT


Voor veldwerk, milieuanalyses en geluidsmetingen werken onze deskundigen en consultants samen met ervaren en erkende partners die dezelfde standaarden hanteren als BOVA ENVIRO+ op het vlak van kwaliteit, flexibiliteit en klantenservice.

KMO portefeuille –30% subsidie voor bepaalde advies en opleiding!

De Vlaamse Overheid heeft dit systeem op touw gezet om specifieke (milieu-) adviezen of opleidingen financieel te ondersteunen. Dankzij de erkenning van BOVA ENVIRO+ kan u van deze steun genieten. De KMO-portefeuille biedt een KMO (middelgrote onderneming) maximaal 7.500 euro subsidie per jaar:

 • Subsidie bedraagt 20% voor middelgrote ondernemingen en 30% voor kleine ondernemingen.
 • BOVA ENVIRO+ is erkend voor de pijler 'Opleiding' en de pijler 'Advies'. Meer info over subsidiabel advies via deze link.
 • Voor alle opleidingen en adviezen kan u, naargelang uw grootte, 20% of 30% laten subsidiëren.
 • Cateringskosten zijn tot max. 25 euro per dag subsidiabel.

De procedure verloopt heel eenvoudig als volgt:

De erkenningsnummers voor BOVA ENVIRO+ zijn: DV.A109743 (advies) en DV.O109742 (opleiding)

Meer informatie over de KMO-portefeuille vindt u hier.

Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via +32 9 210 28 60 of via info@bovaenviroplus.be. Ook voor uitleg over andere subsidiesystemen kan u bij ons terecht.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten