Onze erkenningen en KMO-portefeuille

Onze erkenningen

BOVA ENVIRO+ beschikt sinds 2004 over een ISO 9001-certificaat. Het ISO 9001 managementsysteem ondersteunt en garandeert de kwaliteit en de continue verbetering van onze dienstverlening.

De bodemafdeling van BOVA ENVIRO+ werd op 18/05/2010 trouwens ook geauditeerd met betrekking tot de VEB-kwaliteitsnorm en behaalde met succes ook dit certificaat.

Verder beschikt BOVA ENVIRO+ ondermeer over de volgende erkenningen en registraties:

 • Erkend bodemsaneringsdeskundige type II (Vlaams gewest)
 • Erkend bodemsaneringsdeskundige type II (het Waalse gewest)
 • Erkend bodemsaneringsdeskundige type II (Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • Aangesloten bij de Grondbank als bodemsaneringsdeskundige
 • Diverse MER-deskundigen disciplines Geologie, Bodem, Grondwater, Lucht, Geur, Oppervlaktewater, Afvalwater, Marien Water, Fauna & Flora.
 • Diverse erkende milieucoördinatoren niv. A en B
 • Diverse erkende stortplaatsdeskundigen
 • Erkenning als verantwoordelijke persoon groeven/graverijen
 • Erkende dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor de pijler Advies & Opleiding (zie verder)


BOVA
ENVIRO+
is lid van:

 • Fedexsol
 • UWE
 • VEB
 • Voka
 • VMx
 • BVDA
 • BEVON
 • W&Z vzw
 • Flanders Maritime Cluster
 • The SHIFT


Voor veldwerk, milieuanalyses en geluidsmetingen werken onze deskundigen en consultants samen met ervaren en erkende partners die dezelfde standaarden hanteren als BOVA ENVIRO+ op het vlak van kwaliteit, flexibiliteit en klantenservice.

KMO portefeuille –40% subsidie voor bepaald advies en opleiding!

De Vlaamse Overheid heeft dit systeem op touw gezet om specifieke (milieu-) adviezen of opleidingen financieel te ondersteunen. Dankzij de erkenning van BOVA ENVIRO+ kan u van deze steun genieten. De KMO-portefeuille biedt een KMO (middelgrote onderneming) maximaal 15.000 euro subsidie per jaar:

 • Subsidie bedraagt 30% voor middelgrote ondernemingen en 40% voor kleine ondernemingen.
 • BOVA ENVIRO+ is erkend voor de pijler 'Opleiding' en de pijler 'Advies'. Meer info over subsidiabel advies via deze link.
 • Voor alle opleidingen en adviezen kan u, naargelang uw grootte, 30% of 40% laten subsidiëren.
 • Cateringskosten zijn tot max. 25 euro per dag subsidiabel.

De procedure verloopt heel eenvoudig als volgt:

De erkenningsnummers voor BOVA ENVIRO+ zijn: DV.A109743 (advies) en DV.O109742 (opleiding)

Meer informatie over de KMO-portefeuille vindt u hier.

Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via +32 9 210 28 60 of via info@bovaenviroplus.be. Ook voor uitleg over andere subsidiesystemen kan u bij ons terecht.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer