Onze erkenningen en KMO-portefeuille

Onze erkenningen

BOVA ENVIRO+ beschikt sinds 2004 over een ISO 9001-certificaat. Het ISO 9001 managementsysteem ondersteunt en garandeert de kwaliteit en de continue verbetering van onze dienstverlening.

De bodemafdeling van BOVA ENVIRO+ werd op 18/05/2010 trouwens ook geauditeerd met betrekking tot de VEB-kwaliteitsnorm en behaalde met succes ook dit certificaat.

Verder beschikt BOVA ENVIRO+ ondermeer over de volgende erkenningen en registraties:

 • Erkend bodemsaneringsdeskundige type II (Vlaams gewest)
 • Erkend bodemsaneringsdeskundige type II (het Waalse gewest)
 • Erkend bodemsaneringsdeskundige type II (Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • Aangesloten bij de Grondbank als bodemsaneringsdeskundige
 • Diverse MER-deskundigen disciplines Geologie, Bodem, Grondwater, Lucht, Geur, Oppervlaktewater, Afvalwater, Marien Water, Fauna & Flora.
 • Diverse erkende milieucoördinatoren niv. A en B
 • Diverse erkende stortplaatsdeskundigen
 • Erkenning als verantwoordelijke persoon groeven/graverijen
 • Erkende dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor de pijler Advies & Opleiding (zie verder)


BOVA
ENVIRO+
is lid van:

 • Fedexsol
 • UWE
 • VEB
 • Voka
 • VMx
 • BVDA
 • BEVON
 • W&Z vzw
 • Flanders Maritime Cluster
 • The SHIFT


Voor veldwerk, milieuanalyses en geluidsmetingen werken onze deskundigen en consultants samen met ervaren en erkende partners die dezelfde standaarden hanteren als BOVA ENVIRO+ op het vlak van kwaliteit, flexibiliteit en klantenservice.

KMO portefeuille –40% subsidie voor bepaald advies en opleiding!

De Vlaamse Overheid heeft dit systeem op touw gezet om specifieke (milieu-) adviezen of opleidingen financieel te ondersteunen. Dankzij de erkenning van BOVA ENVIRO+ kan u van deze steun genieten. De KMO-portefeuille biedt een KMO (middelgrote onderneming) maximaal 15.000 euro subsidie per jaar:

 • Subsidie bedraagt 30% voor middelgrote ondernemingen en 40% voor kleine ondernemingen.
 • BOVA ENVIRO+ is erkend voor de pijler 'Opleiding' en de pijler 'Advies'. Meer info over subsidiabel advies via deze link.
 • Voor alle opleidingen en adviezen kan u, naargelang uw grootte, 30% of 40% laten subsidiëren.
 • Cateringskosten zijn tot max. 25 euro per dag subsidiabel.

De procedure verloopt heel eenvoudig als volgt:

De erkenningsnummers voor BOVA ENVIRO+ zijn: DV.A109743 (advies) en DV.O109742 (opleiding)

Meer informatie over de KMO-portefeuille vindt u hier.

Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via +32 9 210 28 60 of via info@bovaenviroplus.be. Ook voor uitleg over andere subsidiesystemen kan u bij ons terecht.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten