Oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken

Voor risicogronden is ondermeer bij overdracht of stopzetting van een inrichting een bodemonderzoek noodzakelijk. Bovendien dienen bepaalde categorieën van activiteiten te voldoen aan een periodieke onderzoeksplicht. Het oriënterend bodemonderzoek heeft tot doel na te gaan of er al dan niet aanwijzingen zijn voor bodemverontreiniging tengevolge van huidige en/of voormalige activiteiten. Indien een terrein verontreinigd blijkt te zijn, dient in een tweede fase een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Het beschrijvend bodemonderzoek moet de omvang van de verontreiniging in kaart brengen. De ernst van de verontreiniging en de hiermee gepaard gaande risico’s worden geanalyseerd.

Verder heeft u misschien nood aan een second opinion van een reeds uitgevoerd bodemonderzoek of aan ondersteuning bij het aanvragen van een statuut onschuldige eigenaar of onschuldig bezit.

Uw projectcoördinator binnen BOVA ENVIRO+ licht de te ondernemen stappen toe afhankelijk van het Gewest waarin uw organisatie actief is en verzorgt uw dossier en de contacten met de overheid van bij de offerte tot bij het bekomen van de nodige attesten. BOVA ENVIRO+ beschikt over een team bodemdeskundigen met ruime kennis en ervaring voor de opmaak van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken. Daarnaast kunnen ook onze juridische medewerkers ondersteuning bieden met betrekking tot het statuut onschuldige eigenaar of onschuldig bezit. Samen met uw onderneming werkt BOVA ENVIRO+ aan een haalbaar bodembeleid.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten