Passende beoordeling en natuurstudies

Bij de aanvraag van milieu- of stedenbouwkundige vergunningen dient u telkens na te gaan of de bouwwerken of de exploitatie van de toekomstige inrichting geen significante invloeden heeft op nabijgelegen Speciale Beschermingszones volgens de Habitat- of Vogelrichtlijn, op gebieden die deel uitmaken van het VEN of op natuurgebieden of natuurreservaten. Het onderzoek naar de effecten op de voorgaande gebieden, wordt omschreven in een verscheidenheid aan natuurstudiesn waaronder een habitattoets (passende beoordeling met eventuele voortoets), en natuurtoets, een verscherpte natuurtoets en een soortentoets.

Naast voorgenoemde toetsen zijn er ook andere natuurstudies waar dikwijls overheden en natuurverenigingen belang in stellen zoals groeninventarisaties, berm-, bos-, natuur- en groenbeheerplannen, harmonisch parkbeheerplannen, groenbehoeftekaarten, beleidsvisies voor natuur- en recreatiegebieden,…

BOVA ENVIRO+ voert passende beoordelingen en natuurstudies uit met de nodige wetenschappelijke onderbouw en doet dit bovendien met zin voor resultaat en duidelijkheid. Gegevens worden verzameld en geanalyseerd en het rapport wordt uitgeschreven waarbij bij elke stap persoonlijk overleg wordt gevoerd met de betrokken actoren. Elke studie wordt bovendien geleid door een projectcoördinator om zo op de meest efficiënte manier te komen tot een optimaal resultaat.

BOVA ENVIRO+ beschikt dan ook over de nodige ervaren deskundigen, ondersteuning van de academische wereld, software, modelleringstechnieken en kaartmateriaal om deze studies tot een goed einde te brengen. Geen studie om een studie, bruikbaarheid staat bij ons voorop.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten