Planologisch attest

Is uw organisatie zonevreemd en wil u rechtszekerheid op uw bestaande locatie? Wenst u uw vestiging uit te breiden, te her- of te verbouwen maar kan u de nodige vergunning niet verkrijgen omdat de stedenbouwkundige voorschriften dit niet toelaten? Bemoeilijkt een bestemmingsplan de verlenging van uw milieuvergunning?

Dan kan de aanvraag van een planologisch attest voor u mogelijk een efficiënte oplossing bieden. Het planologisch attest vermeldt immers welke ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden er voor uw organisatie op korte en op lange termijn zijn. Als deze mogelijkheden strijdig zijn met de geldende plannen, verbindt de bevoegde overheid zich ertoe hiervoor de nodige aanpassingen door te voeren.

BOVA ENVIRO+ maakt een analyse van de ruimtelijke context van uw organisatie en van de vergunningstoestand, dit zowel op stedenbouwkundig als op milieuvlak. Vervolgens worden in overleg uw wensen en noden bepaald en worden de mogelijkheden voor ruimtelijke invulling en verdere ontwikkeling voor uw organisatie in kaart gebracht. Na indiening van de aanvraag van een planologisch attest staat BOVA ENVIRO+ tevens in voor de volledige procedurele opvolging van uw dossier en voor de begeleiding van het daaropvolgende vergunnings- en realisatietraject.

BOVA ENVIRO+ beschikt over geregistreerde ruimtelijke planners en ervaren consultants die u begeleiden vanaf de opmaak van het planologisch attest tot en met de realisatie ervan. Meer rechtszekerheid voor de toekomst van uw organisatie, daar gaan we voor!

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten