Raakvlak met natuur

Het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten, het doorvoeren van wijzigingen in natuurbeheer of andere projecten kunnen leiden tot gevolgen voor bomen, bos of andere natuurwaarden. De Vlaamse regelgeving voorziet in een aantal verbodsbepalingen, vergunningsplichten en compensatiemaatregelen om natuur en bos te beschermen.

Voor het vellen van bomen of ontbossing is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig en mogelijks ook een ontheffing op het ontbossingsverbod. Bovendien dient ontbossing steeds te worden gecompenseerd door ofwel het betalen van een bosbehoudsbijdrage, door het (laten) aanplanten van een compensatiebos of een combinatie van beide. Indien bij een bepaald project blijkt dat er verlies is aan natuur in of nabij een speciale beschermingszone, dient een natuurcompensatiegebied te worden aangeduid of dienen de bestaande habitats te worden verbeterd. Wanneer tenslotte de vegetatie of kleine landschapselementen in bepaalde gebieden worden gewijzigd of aangetast, is een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging nodig.

BOVA ENVIRO+ gaat in eerste instantie na welke regelgeving specifiek voor uw project van toepassing is.  Aan de hand van een analyse van de omgeving en de projectkarakteristieken worden de nodige documenten en begeleidende nota's opgemaakt.  BOVA ENVIRO+ verzorgt tevens de contacten met de betrokken overheidsdiensten. Ook voor ad hoc advies in deze materie kan u bij ons terecht. BOVA ENVIRO+ beschikt over biologen, geologen en geografen met de nodige kennis en praktische ervaring om u hierbij deskundig te begeleiden.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten