Screeningsnota RUP

Bij de opmaak van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) moet steeds gekeken worden naar de eventuele milieugevolgen. In een MER-screeningsnota worden de relevante milieudisciplines besproken en wordt nagegaan of een voorgenomen plan of programma aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken en dus onder de plan-MER plicht valt. In deze screening worden de milieueffecten van het plan of programma uitgebreid geïnventariseerd en geëvalueerd.

De volledige screeningsnota kan door BOVA ENVIRO+ worden opgemaakt en begeleid. Het multidisciplinair team van ervaren deskundigen van BOVA ENVIRO+ is immers al geruime tijd vertrouwd met de opmaak van dergelijke MER-screenings

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten