Screeningsnota RUP

Bij de opmaak van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) moet steeds gekeken worden naar de eventuele milieugevolgen. In een MER-screeningsnota worden de relevante milieudisciplines besproken en wordt nagegaan of een voorgenomen plan of programma aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken en dus onder de plan-MER plicht valt. In deze screening worden de milieueffecten van het plan of programma uitgebreid geïnventariseerd en geëvalueerd.

De volledige screeningsnota kan door BOVA ENVIRO+ worden opgemaakt en begeleid. Het multidisciplinair team van ervaren deskundigen van BOVA ENVIRO+ is immers al geruime tijd vertrouwd met de opmaak van dergelijke MER-screenings

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer