Sloopopvolgingsplannen (SOP)

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken.

Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

BOVA ENVIRO+ is een erkend sloopdeskundige die kan instaan voor de opmaak van dergelijk sloopopvolgingsplan.

Indien men het puin als laag milieurisicoprofiel wil kunnen aanbieden bij de breker, dient het sloopopvolgingsplan ingediend te worden bij Tracimat vzw, een erkende sloopbeheerorganisatie. Als het sloopopvolgingsplan voldoet aan de gestelde eisen, levert Tracimat vzw een conformiteitsverklaring af na ca. 45 dagen.

Indien uw project de (gedeeltelijke) afbraak of renovatie betreft van een gebouw met een bouwvolume van meer dan 1000 m³ of de afbraak of renovatie van een brug en/of tunnel, dient er na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen een controlebezoek uitgevoerd te worden wat kan opgemaakt worden door BOVA ENVIRO+ .

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten