Stedenbouwkundige audit en ad hoc advies

BOVA ENVIRO+ kan voor uw organisatie een grondige analyse van de stedenbouwkundige context en vergunningstoestand van uw vestiging(en) uitvoeren, al dan niet gebundeld met een milieuaudit.  Het resulterend rapport vormt een degelijke basis voor het uitwerken van uw visie op de verdere ruimtelijke ontwikkeling van uw activiteiten.  U vermijdt hierdoor ook onaangename verrassingen bij vergunningstrajecten.  Ook voor het opstellen van een realistisch actieplan om eventuele niet-conformiteiten aan te pakken, kan u op BOVA ENVIRO+ rekenen.  Wij verwijzen hiervoor eveneens naar onze diensten 'Omgevingsvergunning' en 'Planologisch attest' op deze website.

Ad hoc advies betreffende ruimtelijke aspecten allerhande wordt door BOVA ENVIRO+ opgesteld vanuit een uitgesproken multidisciplinair team. Niet alleen de puur stedenbouwkundige of planologische aspecten, maar ook aanverwante domeinen zoals de regelgeving rond buurtwegen (gemeentewegen), hemelwaterhuishouding, archeologie en natuur behoren tot onze expertise. Uiteraard kan BOVA ENVIRO+ u en uw organisatie ondersteunen in het overleg met betrokken overheidsdiensten.

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten