Technisch verslag (grondverzet)

Bij bouw-, wegeniswerken en andere projecten wordt vaak grond uitgegraven. Om verplaatsing van onbekende verontreinigde grond tegen te gaan en de gebruikers van uitgegraven bodem rechtszekerheid te bieden, werkte Vlaanderen een regelgeving uit voor grondverzet. Ten gevolge hiervan dient een technisch verslag opgemaakt te worden voor alle uitgravingen > 250 m³ of ontgravingen van een verdachte grond.

Als erkend bodemsaneringsdeskundige en aangesloten bij de Grondbank kan BOVA ENVIRO+ u hierbij met raad en daad bijstaan. Eerst gebeurt er een inschatting van de kwaliteit van de uit te graven of uitgegraven grond, wat uitermate belangrijk is. Samen met u, gaat BOVA ENVIRO+ vervolgens na welk gebruik mogelijk is voor de grond. BOVA ENVIRO+ kan hiervoor beroep doen op de praktijkervaring van zijn medewerkers om dit op de meest efficiënte en snelle manier georganiseerd te krijgen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten