Veiligheidsmanagement en -cultuur

Veiligheidsmanagementsystemen en veiligheidscultuur of Behaviour Based Safety zijn de instrumenten om de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers te garanderen. Veiligheidsmanagementsystemen als VCA (VGM checklist Aannemers) of OHSAS 18001 hebben reeds hun succes bewezen, geven zekerheid die u nodig heeft en dragen bij tot continue verbetering. Maar daar stopt het niet mee. Veiligheid bij leidinggevenden en medewerkers zit tussen de oren. Bewustmaking en aansporen tot het juiste gedrag zijn dan ook essentieel.

Voor het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem start BOVA ENVIRO+ met een initiële analyse waarbij de sterke en zwakke punten van de organisatie op veiligheids- en gezondheidsvlak worden blootgelegd. Vervolgens stellen we een actie- en projectplan op om zo efficiënt mogelijk het managementsysteem te kunnen implementeren. Onder onze begeleiding werkt u het systeem uit, waarbij veiligheid in eventueel bestaande kwaliteits- en milieumanagementsystemen wordt geïntegreerd, met aandacht voor het betrekken, motiveren en opleiden van alle medewerkers. Tot slot voert BOVA ENVIRO+ een pré-audit uit als laatste voorbereiding voor de certificatieaudit.

BOVA ENVIRO+ beschikt over ervaren consultants die u praktijkgericht begeleiden om het veiligheidsmanagementsysteem op uw maat uit te werken en het OHSAS 18001-certificaat en/of VCA vlot te behalen. Voor onze trainingen op vlak van veiligheidssensibilisatie, zie onder In-house training. Via deze instrumenten gaan wij samen met u voor veiligheidsprestaties op topniveau.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten