MER milieu-impactstudie

Een (Project-)MER (milieueffectrapport) is de decretaal vastgelegde vorm van een milieu-impactstudie. Het moet worden opgemaakt voor welbepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen voordat een activiteit of ingreep plaatsvindt of voor de aanleg of aanpassing van belangrijke infrastructuurwerken. Voor bepaalde categorieën van projecten is een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de MER-plicht mogelijk indien uit het ontheffingsdossier blijkt dat er geen aanzienlijke milieueffecten verbonden zijn met de geplande activiteit. Meer info over MER

Daarnaast zijn er ook Plan-MER’s die een beeld schetsen van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu van een plan of project. Verschillende scenario’s of alternatieven worden hierbij onderzocht. Het Plan-MER geeft aan hoe negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd en dit voor de verschillende alternatieven.

Bij een aantal stedenbouwkundige vergunningen zoals bij stadsontwikkeling zal vaak een project MER screeningsnota noodzakelijk zijn.

BOVA ENVIRO+ biedt een totaalpakket aan voor de coördinatie én volledige samenstelling van een MER, project MER screeningsnota of de ontheffing van een MER. Bij een MER wordt het MER-team van deskundigen geleid door een MER-coördinator die garant staat voor de efficiënte uitvoering, timing en het persoonlijk contact met de opdrachtgever en de overheid. De opmaak van een MER verloopt volgens verschillende wettelijk bepaalde stappen, waarover wij u graag meer informatie geven.

Bij BOVA ENVIRO+ staat een team van erkende deskundigen en ervaren MER-coördinatoren voor u klaar die thuis zijn in de meest uiteenlopende sectoren en disciplines. BOVA ENVIRO+ staat garant voor een wetenschappelijk onderbouwde MER en verhoogt zo de slaagkans van uw project of plan of verzekert het voortbestaan van uw bedrijf.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten