MESAT

MESAT - Marine Ecosystem & Sustainability Assessment Tool - werd door BOVA ENVIROontwikkeld binnen het WABESCO-project. Onze WABESCO-partners zijn Mantis Consulting, Haedes en KBC. Het WABESCO-project wordt gesuperviseerd door De Blauwe Cluster samen met VLAIO.

MESAT werd gecreëerd om te voldoen aan de nood aan gebruiksvriendelijke duurzaamheidtools die op een holistische manier - via de ecosysteemdienstenbenadering - de impact van een mariene project weergeven.

MESAT is een kwalitatieve en semi-kwantitatieve tool die de impact van mariene projecten op 9 verschillende ecosysteemdiensten evalueert volgens verschillende internationale duurzaamheidsframeworks (SDG’s, EU Taxonomy).  MESAT legt dus de link tussen duurzaamheid (via internationaal gebruikte duurzaamheidskaders) en de relevante ecosysteemdiensten in de blauwe economie.

 

  “Er is een nood aan tools binnen de mariene economie die de duurzaamheid van groene projecten op een objectieve manier kunnen vatten. MESAT kan de meerwaarde van een nature-based solution project kwantificeren en overzichtelijk weergeven. Zo kan het verbeterpunten aanreiken, greenwashing vermijden en stakeholders informeren."

 

MESAT is een levende tool, d.w.z. dat er op periodieke basis een update zal zijn, zodat MESAT steeds de meest recente wetgeving en duurzaamheidprincipes volgt. Er wordt momenteel verder naar de prioriteiten gekeken voor MESAT om te zien welke functies, features, sectoren, etc. er als eerste dienen toegevoegd te worden aan de tool.

Interesse om de duurzaamheidsscore van uw mariene project te weten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een meer uitgebreide en persoonlijke toelichting. Het BOVA ENVIROteam staat tot uw dienst. 

 De creatie van MESAT en de dienstverlening ervan passen in de visie van BOVA ENVIRO+ om als bedrijf verder vooruit te streven op vlak van duurzaamheid. Deze visie is nauwgelinkt aan volgende SDG’s: SDG 13 (klimaatactie), SDG 14 (leven in het water) en SDG 15 (leven op het land).  

 © BOVA ENVIRO

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten