Duurzaamheid

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Deze zal een gigantische impact hebben op de manier hoe organisaties werken. Daarom is het aangeraden om te verduurzamen conform het klimaatakkoord van Parijs met als doelstelling de opwarming te beperken tot 1,5°C.

BOVA ENVIRO+ kan u hierbij de nodige ondersteuning bieden. Dit door het energieverbruik van uw organisatie (via een energiebalans en audit) en de energieprestaties van uw gebouwen (EPC NR) in kaart te brengen. Door de carbon footprint van uw organisatie te berekenen en u te begeleiden bij het reduceren van uw uitstoot. Daarnaast kan BOVA ENVIRO+ u ook begeleiden bij het incorporeren van duurzaam ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de visie en werkwijze van uw organisatie. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten