Advies & studies

Milieucoördinator & -administratie

De diensten die we aanbieden onder het luik Milieucoördinator & -administratie behoren tot het vast dienstenpakket van BOVA ENVIRO+.

Bekijk diensten

Managementsystemen (ISO)

Milieumanagementsystemen, energiemanagementsystemen en milieu-/energieaudits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld.

Bekijk diensten

MER, hinder- & natuurstudies

Hier biedt BOVA ENVIRO+ zowel de tradionele MER- & natuurstudies aan als meer innovatieve diensten.

Bekijk diensten

Bodemonderzoek & grondverzet

Bodemonderzoeken hebben enerzijds tot doel de risico’s van bodem- en of grondwaterverontreiniging te identificeren en te evalueren...

Bekijk diensten

Ruimtelijke ordening & planologie

De milieuproblematiek is altijd al sterk verweven geweest met ruimtelijke ordening.

Bekijk diensten

Veiligheid

Milieu en veiligheid gaan dikwijls hand in hand. De taken van de milieucoördinator en preventieadviseur liggen in dezelfde lijn.

Bekijk diensten

Erfgoed

Milieu en Erfgoed gaan steeds meer hand in hand, zeker sinds de opstart van de omgevingsvergunning. Sinds 2016 moet er bij bepaalde vergunningsaanvragen bijvoorbeeld een archeologienota worden toegevoegd.

Bekijk diensten

Opleidingskalender

De Praktijk van de interne milieucoördinator

Plaats: Hotel Van Der Valk,
Autosnelweg E-17, Nazareth
Tijdstip: 13u30-16u30
Info & inschrijven
Trending Milieutopic: ISO normen versie 2015 / auditor nieuwe stijl

Plaats: Hotel Serwir,
Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
Tijdstip: 9u00-16u30
Info & inschrijven
Vlaremtrein 2017

Plaats: Hotel Van Der Valk,
Autosnelweg E-17, Nazareth
Tijdstip: 13u30-16u30
Info & inschrijven

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Nieuws & trending topics

Videogetuigenis: Bonton, drijvende mobiele betoncentrale

De heer Koen de Rycke, mede-zaakvoerder van Gebroeders De Rycke nv, en Kaat Allaert van BOVA ENVIRO+ geven in een video-getuigenis toelichting bij 'Bonton', de eerste drijvende betoncentrale.

Lees deze topic
Is uw bedrijf klaar voor de voorjaarsverplichtingen?

Het voorjaar is de periode waarin heel wat milieuverplichtingen op u af komen. BOVA ENVIRO+ is de ideale partner om u hierin bij te staan.

Lees deze topic
BOVA ENVIRO+ trapt opleidingsjaar 2018 af in Beervelde.

Op donderdag 25 januari vond in Beervelde de eerste BOVA ENVIRO+ opleiding van het nieuwe jaar plaats. Verschillende milieuspecialisten gaven er toelichting bij enkele actuele thema’s. Het januari seminarie werd afgesloten met een netwerkreceptie.

Lees deze topic
Lees alle topics

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer