Advies & studies

Milieucoördinator & -administratie

De diensten die we aanbieden onder het luik Milieucoördinator & -administratie behoren tot het vast dienstenpakket van BOVA ENVIRO+.

Bekijk diensten

Managementsystemen (ISO)

Milieumanagementsystemen, energiemanagementsystemen en milieu-/energieaudits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld.

Bekijk diensten

MER, hinder- & natuurstudies

Hier biedt BOVA ENVIRO+ zowel de tradionele MER- & natuurstudies aan als meer innovatieve diensten.

Bekijk diensten

Bodemonderzoek & grondverzet

Bodemonderzoeken hebben enerzijds tot doel de risico’s van bodem- en of grondwaterverontreiniging te identificeren en te evalueren...

Bekijk diensten

Ruimtelijke ordening & planologie

De milieuproblematiek is altijd al sterk verweven geweest met ruimtelijke ordening.

Bekijk diensten

Veiligheid

Milieu en veiligheid gaan dikwijls hand in hand. De taken van de milieucoördinator en preventieadviseur liggen in dezelfde lijn.

Bekijk diensten

Erfgoed

Milieu en Erfgoed gaan steeds meer hand in hand, zeker sinds de opstart van de omgevingsvergunning. Sinds 2016 moet er bij bepaalde vergunningsaanvragen bijvoorbeeld een archeologienota worden toegevoegd.

Bekijk diensten

Opleidingskalender

Platform wetgeving voor de Milieucoördinator: Update III

Update van de meest recente wijzigingen III

Plaats: Hotel Van der Valk,
Autosnelweg E-17, Nazareth
Tijdstip: 13u30-16u30
Info & inschrijven

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Nieuws & trending topics

BOVA ENVIRO+ is dé expert rond (water)bodemonderzoek.

Van bodemonderzoek over milieuzorg en milieueffectenstudies, vergunningsaanvragen en veiligheid tot managementsystemen...

Lees deze topic
Omgevingconnect : Het wijzigingsdecreet ‘water’

Omgevingconnect voor steden en gemeenten, in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele

Lees deze topic
Omgevingconnect : De nieuwe watertoetskaart

Omgevingconnect voor steden en gemeenten, in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele

Lees deze topic
Lees alle topics

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer