Nieuws & trending topics

Boek "De Omgevingsvergunning" - nieuwe editie is uit!

De nieuwste editie van "De Omgevingsvergunning - Praktische leidraad bij de procedure", is nu verkrijgbaar. Een 386 blz. dik praktijkboek dat geen vraag over de omgevingsvergunning onbeantwoord laat.

Lees deze topic
BOVA ENVIRO+ is een Curieuzeneus!

Op zaterdag 26 april is Curieuzeneuzen van start gegaan, een citizen-science-project dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart wil brengen.

Lees deze topic
Managementsystemen: bron van opportuniteiten

Management- of zorgsystemen focussen zich op het beheersen van bedrijfsprocessen en de voortdurende verbetering van de prestaties van een organisatie. In het streven naar kwaliteit op het vlak van milieu en arbeid hebben wetgeving en bedrijfsdoelstelling

Lees deze topic
Lees alle topics

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Advies & studies

Milieucoördinator & -administratie

De diensten die we aanbieden onder het luik Milieucoördinator & -administratie behoren tot het vast dienstenpakket van BOVA ENVIRO+.

Bekijk diensten

Managementsystemen (ISO)

Milieumanagementsystemen, energiemanagementsystemen en milieu-/energieaudits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld.

Bekijk diensten

MER, hinder- & natuurstudies

Hier biedt BOVA ENVIRO+ zowel de tradionele MER- & natuurstudies aan als meer innovatieve diensten.

Bekijk diensten

Bodemonderzoek & grondverzet

Bodemonderzoeken hebben enerzijds tot doel de risico’s van bodem- en of grondwaterverontreiniging te identificeren en te evalueren...

Bekijk diensten

Ruimtelijke ordening & planologie

De milieuproblematiek is altijd al sterk verweven geweest met ruimtelijke ordening.

Bekijk diensten

Veiligheid

Milieu en veiligheid gaan dikwijls hand in hand. De taken van de milieucoördinator en preventieadviseur liggen in dezelfde lijn.

Bekijk diensten

Erfgoed

Milieu en Erfgoed gaan steeds meer hand in hand, zeker sinds de opstart van de omgevingsvergunning. Sinds 2016 moet er bij bepaalde vergunningsaanvragen bijvoorbeeld een archeologienota worden toegevoegd.

Bekijk diensten

Opleidingskalender

Zomercursus 2018 - Module 1 & Module 2 (volledige dag)

Algemene wettelijke context / Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening / Socio-economische vergunning /vegetatiewijzigingsbesluit.

Plaats: Hotel Serwir,
Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
Tijdstip: 8u55-16u30
Info & inschrijven
Zomercursus 2018 - Module 1 - Algemene wettelijke context & Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (voormiddag)

Algemene wettelijke context & Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Plaats: Hotel Serwir,
Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
Tijdstip: 9u00-12u15
Info & inschrijven
Zomercursus 2018 - Module 2 - Socio-Economische vergunning & Vegetatiewijzigingsbesluit (namiddag)

Socio-Economische vergunning & Vegetatiewijzigingsbesluit

Plaats: Hotel Serwir,
Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
Tijdstip: 13u15-16u30
Info & inschrijven

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer