Nieuws & trending topics

Begroting 2019: De impact op heffingen voor water en afval

Zoals ieder jaar zullen ook dit jaar weer vóór 15 maart 2019 de heffingen moeten ingediend worden voor iedereen die water verbruikt, een eigen waterwinning heeft of water loost. Vanaf 2019 zijn er een aantal voorwaarden toegevoegd waarvoor geen heffing

Lees deze topic
BOVA ENVIRO+ op zoek naar talent!

BOVA ENVIRO+ strijdt mee in ‘the war for talent’. Om ons sterk team milieudeskundigen verder uit te breiden, zullen we de komende maanden zichtbaar aanwezig zijn op de arbeidsmarkt. Onze vacatures hebben betrekking op functies voor verschillende van

Lees deze topic
BOVA ENVIRO+, sponsor van de 10e Internationale Conferentie over grondwaterkwaliteit – GQ2019.

De 10e internationale conferentie over grondwaterkwaliteit (GQ 2019) zal worden gehouden in Luik (België) van 9 tot 12 september 2019. De GQ 2019 conferentie zal onderzoekers, industrie, regelgevende instanties, aannemers, consultants, planners en waterv

Lees deze topic
Lees alle topics

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Advies & studies

Milieucoördinator & -administratie

De diensten die we aanbieden onder het luik Milieucoördinator & -administratie behoren tot het vast dienstenpakket van BOVA ENVIRO+.

Bekijk diensten

Managementsystemen (ISO)

Milieumanagementsystemen, energiemanagementsystemen en milieu-/energieaudits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld.

Bekijk diensten

MER, hinder- & natuurstudies

Hier biedt BOVA ENVIRO+ zowel de tradionele MER- & natuurstudies aan als meer innovatieve diensten.

Bekijk diensten

Bodemonderzoek & grondverzet

Bodemonderzoeken hebben enerzijds tot doel de risico’s van bodem- en of grondwaterverontreiniging te identificeren en te evalueren...

Bekijk diensten

Ruimtelijke ordening & planologie

De milieuproblematiek is altijd al sterk verweven geweest met ruimtelijke ordening.

Bekijk diensten

Veiligheid

Milieu en veiligheid gaan dikwijls hand in hand. De taken van de milieucoördinator en preventieadviseur liggen in dezelfde lijn.

Bekijk diensten

Erfgoed

Milieu en Erfgoed gaan steeds meer hand in hand, zeker sinds de opstart van de omgevingsvergunning. Sinds 2016 moet er bij bepaalde vergunningsaanvragen bijvoorbeeld een archeologienota worden toegevoegd.

Bekijk diensten

Opleidingskalender

De milieucoördinator in de praktijk - Gent

Taken van de milieucoördinator + interactieve wandeling met voorbeelden uit de praktijk

Plaats: Holiday Inn - Gent Expo,
Maaltekouter 3, Gent - Sint-Denijs-Westrem
Tijdstip: 13u30-16u30
Info & inschrijven
De milieucoördinator in de praktijk - Antwerpen

Taken van de milieucoördinator + interactieve wandeling met voorbeelden uit de praktijk

Plaats: Antwerp Expo,
Jan Van Rijswijcklaan 191, Antwerpen
Tijdstip: 13u30-16u30
Info & inschrijven
Managementsystemen en stakeholder communicatie

Sightseeing langs het nut van managementsystemen en tips over communicatie naar alle belanghebbenden.

Plaats: Antwerp Expo,
Jan Van Rijswijcklaan 191, Antwerpen
Tijdstip: 13u30-16u30
Info & inschrijven

Enkele projecten