Nieuws & trending topics

Managementsystemen: bron van opportuniteiten

Management- of zorgsystemen focussen zich op het beheersen van bedrijfsprocessen en de voortdurende verbetering van de prestaties van een organisatie. In het streven naar kwaliteit op het vlak van milieu en arbeid hebben wetgeving en bedrijfsdoelstelling

Lees deze topic
Opleiding: de Milieucoördinator in de praktijk

In deze opleiding focussen we op het beroep van Milieucoördinator. Aan de hand van verschillende situaties zie je de rol van de Milieucoördinator in het bedrijf. De voor en na voorbeelden laten je ook het belang ervan zien.

Lees deze topic
VLAREMA-6 : een overzicht.

Op 23 februari 2018 is de de zgn. "VLAREMA-6", de 6-de wijziging van het VLAREMA (Vlaams Reglement betreffende duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De VLAREMA-6 bevat heel wat wijzigingen!

Lees deze topic
Lees alle topics

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Advies & studies

Milieucoördinator & -administratie

De diensten die we aanbieden onder het luik Milieucoördinator & -administratie behoren tot het vast dienstenpakket van BOVA ENVIRO+.

Bekijk diensten

Managementsystemen (ISO)

Milieumanagementsystemen, energiemanagementsystemen en milieu-/energieaudits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld.

Bekijk diensten

MER, hinder- & natuurstudies

Hier biedt BOVA ENVIRO+ zowel de tradionele MER- & natuurstudies aan als meer innovatieve diensten.

Bekijk diensten

Bodemonderzoek & grondverzet

Bodemonderzoeken hebben enerzijds tot doel de risico’s van bodem- en of grondwaterverontreiniging te identificeren en te evalueren...

Bekijk diensten

Ruimtelijke ordening & planologie

De milieuproblematiek is altijd al sterk verweven geweest met ruimtelijke ordening.

Bekijk diensten

Veiligheid

Milieu en veiligheid gaan dikwijls hand in hand. De taken van de milieucoördinator en preventieadviseur liggen in dezelfde lijn.

Bekijk diensten

Erfgoed

Milieu en Erfgoed gaan steeds meer hand in hand, zeker sinds de opstart van de omgevingsvergunning. Sinds 2016 moet er bij bepaalde vergunningsaanvragen bijvoorbeeld een archeologienota worden toegevoegd.

Bekijk diensten

Opleidingskalender

De milieucoördinator in de praktijk

Plaats: Hotel Van Der Valk,
Autosnelweg E-17, Nazareth
Tijdstip: 13u30-16u30
Info & inschrijven
Trending Milieutopic: ISO normen versie 2015 / auditor nieuwe stijl

Plaats: Hotel Serwir,
Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
Tijdstip: 9u00-16u30
Info & inschrijven
Vlaremtrein 2017

Plaats: Hotel Van Der Valk,
Autosnelweg E-17, Nazareth
Tijdstip: 13u30-16u30
Info & inschrijven

Enkele projecten

Influentbekken van een waterzuiveringsinstallatie

Lees meer
Productiehal met kamerfilterpersen

Lees meer
Grootschalig waterbodemonderzoek Vlaamse havens

Lees meer
Van Veen staalname toplaag van waterbodem

Lees meer
Uitgraving ondergrondse stookolietank en verontreinigde grond

Lees meer