Nieuws & trending topics

Zomercursus 2020 - het programma is bekend!

Ben jij helemaal mee met de huidige omgevingswetgeving? Heb je altijd al willen weten wat de impact van de ruimtelijke ordening/planning is op jouw vergunningsaanvraag? Schrijf je dan snel in en krijg antwoord op al jouw vragen!

Lees deze topic
Noodbesluit

De decreetgever is zich ervan bewust dat de kans bestaat dat bij de Vlaamse en lokale administraties cruciale functies uitvallen, waardoor bepaalde aanvragen niet binnen de gestelde termijnen behandeld worden of bepaalde adviestermijnen niet kunnen worden

Lees deze topic
Programma Milieu Update I

Het programma voor de navorming Milieu Update I is bekend. Naast Ann Top (BOVA ENVIRO+) die een update zal geven van de meest recente wijzigingen op het vlak van lucht en geur, komt ook Karolien Beké (Ldr Advokaten) toelichting geven bij de Vlaamse Codex

Lees deze topic
Lees alle topics

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Advies & studies

Milieucoördinator & -admin

De diensten die we aanbieden onder het luik Milieucoördinator & -administratie behoren tot het vast dienstenpakket van BOVA ENVIRO+.

Bekijk diensten

Managementsystemen (ISO)

Milieumanagementsystemen, energiemanagementsystemen en milieu-/energieaudits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld.

Bekijk diensten

MER, hinder- & natuurstudies

Hier biedt BOVA ENVIRO+ zowel de tradionele MER- & natuurstudies aan als meer innovatieve diensten.

Bekijk diensten

Bodemonderzoek & grondverzet

Bodemonderzoeken hebben enerzijds tot doel de risico’s van bodem- en of grondwaterverontreiniging te identificeren en te evalueren...

Bekijk diensten

Ruimtelijke ordening & planologie

De milieuproblematiek is altijd al sterk verweven geweest met ruimtelijke ordening.

Bekijk diensten

Veiligheid

Milieu en veiligheid gaan dikwijls hand in hand. De taken van de milieucoördinator en preventieadviseur liggen in dezelfde lijn.

Bekijk diensten

Erfgoed

Milieu en Erfgoed gaan steeds meer hand in hand, zeker sinds de opstart van de omgevingsvergunning. Sinds 2016 moet er bij bepaalde vergunningsaanvragen bijvoorbeeld een archeologienota worden toegevoegd.

Bekijk diensten

Sloopopvolging (SOP)

Wanneer er wegenwerken of werken aan bouwkundige constructies worden uitgevoerd waarbij puin vrijkomt, dient een sloopopvolgingsplan opgemaakt te worden door een sloopdeskundige vanaf een bepaald volume. Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij infrastruc

Bekijk diensten

Opleidingskalender

Zomercursus 2020 - Module 1 & 2 (volledige dag)

Algemene wettelijke context + ruimtelijke planning (beleidsmatig) + Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Plaats: live online,
,
Tijdstip: 9u00-16u00
Info & inschrijven
Zomercursus 2020 - Module 1 (voormiddag)

Algemene wettelijke context + ruimtelijke planning (beleidsmatig)

Plaats: live online,
,
Tijdstip: 9u00-12u00
Info & inschrijven
Zomercursus 2020 - Module 2 (namiddag)

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Plaats: live online,
,
Tijdstip: 13u00-16u00
Info & inschrijven

Enkele projecten