Nieuws & trending topics

Milieu Update 9/12/2021 - enkel live online te volgen!

Gezien de strengere coronaregels, hebben wij beslist om onze laatste Milieu Update net zoals vorig jaar live online te organiseren.

Lees deze topic
opleiding Milieu Update: PFAS milieuregelgeving + voorjaarsverplichtingen 2022 + koolstofneutrale staalproductie

Jaarlijkse Milieu Update op 9 december, live in Holiday Inn Gent met onze interne experten Geert Bogaert en Carl Degraeve en Karen Warnier van ArcelorMittal.

Lees deze topic
ISO 14001-certicaat

BOVA ENVIRO+ beschikt sinds september 2020 over het ISO-14001-certificaat.

Lees deze topic
Lees alle topics

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Advies & studies

Milieucoördinator & -admin

De diensten die we aanbieden onder het luik Milieucoördinator & -administratie behoren tot het vast dienstenpakket van BOVA ENVIRO+.

Bekijk diensten

Managementsystemen (ISO)

Milieumanagementsystemen, energiemanagementsystemen en milieu-/energieaudits zijn vaste instrumenten geworden voor het realiseren van continue verbetering en dit zowel bij de overheid als de bedrijfswereld.

Bekijk diensten

MER, hinder- & natuurstudies

Hier biedt BOVA ENVIRO+ zowel de tradionele MER- & natuurstudies aan als meer innovatieve diensten.

Bekijk diensten

Bodemonderzoek & grondverzet

Bodemonderzoeken hebben enerzijds tot doel de risico’s van bodem- en of grondwaterverontreiniging te identificeren en te evalueren...

Bekijk diensten

Ruimtelijke ordening & planologie

De milieuproblematiek is altijd al sterk verweven geweest met ruimtelijke ordening.

Bekijk diensten

Veiligheid

Milieu en veiligheid gaan dikwijls hand in hand. De taken van de milieucoördinator en preventieadviseur liggen in dezelfde lijn.

Bekijk diensten

Erfgoed

Milieu en Erfgoed gaan steeds meer hand in hand, zeker sinds de opstart van de omgevingsvergunning. Sinds 2016 moet er bij bepaalde vergunningsaanvragen bijvoorbeeld een archeologienota worden toegevoegd.

Bekijk diensten

Sloopopvolging (SOP)

Wanneer er wegenwerken of werken aan bouwkundige constructies worden uitgevoerd waarbij puin vrijkomt, dient een sloopopvolgingsplan opgemaakt te worden door een sloopdeskundige vanaf een bepaald volume. Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij infrastruc

Bekijk diensten

Enkele projecten